09.10.2017
Otwarcie nowego budynku Wydziału Radia i Telewizji

W poniedziałek, 9 października 2017 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku. Na uroczystość przybył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Prezydent Katowic Marcin Krupa, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Piotr Uszok. Po symbolicznym przecięciu wstęgi Dziekan prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz oprowadziła gości po budynku. Na zakończenie odbył się briefing prasowy.

Następnie goście udali się do Sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na uroczystą 50. inauguracje roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego. Po przemówieniu Rektora i przemówieniach przybyłych gości nowo przyjęci studenci i doktoranci złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy.

Zostały również wręczone nagrody „Pro Scientia et Arte” dla pracowników mających wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W tym roku przypadły prof. dr hab. Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz i prof. dr. hab. Pawłowi Migule. Wykład inauguracyjny „Leki amorficzne – nadzieja współczesnej farmacji” wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Paluch.

Po przerwie premierę miała skomponowana specjalnie na tę okazję fanfara Uniwersytetu Śląskiego.

04.10.2017
Wykład inauguracyjny mgr Jarosława Świerszcza

We wtorek 3 października 2017 roku na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

Przybyłych gości powitała Dziekan prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz. W krótkim przemówieniu zostały przypomniane ostatnie sukcesy artystyczne i naukowe oraz została zapowiedziana długo oczekiwana przeprowadzka do nowego budynku. Następnie głos zabrał Prorektor ds. finansów i rozwoju prof. UŚ dr hab. Michał Daszykowski.

W dalszej części odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz wręczenie indeksów. Wykład inauguracyjny pt. „Teatr - przestrzeń otwarta” wygłosił mgr Jarosław Świerszcz.

Po wystąpieniu przedstawiciela samorządu studenckiego Filipa Pawlaka Dziekan prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz ogłosiła otwarcie roku akademickiego 2017/2018.

01.10.2017
Zaproszenie na Dni Adaptacyjne 2017

Zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku studiów w Uniwersytecie Śląskim na Dni Adaptacyjne organizowane przez Centrum Obsługi Studentów i Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się 10 października 2017 roku o godz. 9.30 w sali C27.

Na Dniach Adaptacyjnych student pierwszego roku będzie mógł poznać swoje prawa i obowiązki oraz zaznajomić się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi toku studiów.

Zostaną poruszone między innymi takie kwestie jak: struktura Uczelni, prawa i obowiązki studenta, możliwości uzyskania wsparcia w rozwoju osobistym i pomocy rozpoczęcia kariery zawodowej, zasady funkcjonowania systemu punktów ECTS oraz systemu USOS, a także powiemy jak zaliczyć szkolenie BHP.

28.09.2017
Uniwersytet Humanistyczno–Technologiczny Lusofona

Studentka studiów magisterskich Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Katarzyna Woźniak, zorganizowała w dniu 14 czerwca bieżącego roku przegląd etiud zrealizowanych przez studentów WRiTV, w którym wzięli udział studenci portugalskiej Lusofony oraz część kadry z Departamentu Kina.

Pokazane zostały filmy:
Twist&Blood reż. Kuba Czekaj (2010),
Magma reż. Paweł Maślona (2013),
Póki wilk syty reż. Olga Kałagate (2012),
Święto zmarłych reż. Aleksandra Terpińska (2012).

Pokaz etiud został odebrany bardzo pozytywnie przez widownię. Po przeglądzie miała miejsce dyskusja z widzami na temat wyświetlonych filmów, ich problematyki, ale także metod i sposobu realizacji filmów przez polskich studentów, w porównaniu ze studentami portugalskimi. Poruszone były też kwestie ewentualnej współpracy oraz dalszych przeglądów etiud powstałych na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego przy okazji przyszłych wydarzeń kulturalnych w Lizbonie.

Uniwersytet Humanistyczno–Technologiczny Lusofona to największy niepubliczny uniwersytet w Portugalii, z siedzibą w Lizbonie. Nazwa uniwersytetu pochodzi od słowa „Lusofonia”, którym zwykło określać się wspólnotę wszystkich krajów, w których używa się języka portugalskiego i które połączone są ze sobą kulturowo i historycznie. Należą do nich między innymi Portugalia, Brazylia, Mozambik, Angola i inne, ze wspólną liczbą mieszkańców przekraczającą 250 mln.

Średnia liczba studentów na tej uczelni to 11 tysięcy, a kadra składa się z 1500 wykładowców. 9 departamentów, na które podzielony jest uniwersytet (w tym m.in. Departament Kina) przepełniony jest studentami różnych narodowości, studia prowadzone są w językach portugalskim i angielskim, realizowany jest także program wymiany studenckiej Erasmus +.

22.09.2017
Plan zdjęciowy filmu "Ktoś mnie pokochał" w reżyserii Ewy Borysewicz

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką filmową do studiowania na Wydziale Radia i Telewizji. Właśnie ruszył II nabór na studia stacjonarne II stopnia, na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Procedura jest bardzo prosta. Wystarczy założyć konto na stronie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pod linkiem znajdują się informacje, w jaki sposób to zrobić.