Otwarcie nowego budynku i 50. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego

09.10.2017
Otwarcie nowego budynku Wydziału Radia i Telewizji

W poniedziałek, 9 października 2017 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku. Na uroczystość przybył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Prezydent Katowic Marcin Krupa, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Piotr Uszok. Po symbolicznym przecięciu wstęgi Dziekan prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz oprowadziła gości po budynku. Na zakończenie odbył się briefing prasowy.

Następnie goście udali się do Sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na uroczystą 50. inauguracje roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego. Po przemówieniu Rektora i przemówieniach przybyłych gości nowo przyjęci studenci i doktoranci złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy.

Zostały również wręczone nagrody „Pro Scientia et Arte” dla pracowników mających wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W tym roku przypadły prof. dr hab. Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz i prof. dr. hab. Pawłowi Migule. Wykład inauguracyjny „Leki amorficzne – nadzieja współczesnej farmacji” wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Paluch.

Po przerwie premierę miała skomponowana specjalnie na tę okazję fanfara Uniwersytetu Śląskiego.