Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Radia i Telewizji

04.10.2017
Wykład inauguracyjny mgr Jarosława Świerszcza

We wtorek 3 października 2017 roku na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

Przybyłych gości powitała Dziekan prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz. W krótkim przemówieniu zostały przypomniane ostatnie sukcesy artystyczne i naukowe oraz została zapowiedziana długo oczekiwana przeprowadzka do nowego budynku. Następnie głos zabrał Prorektor ds. finansów i rozwoju prof. UŚ dr hab. Michał Daszykowski.

W dalszej części odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz wręczenie indeksów. Wykład inauguracyjny pt. „Teatr - przestrzeń otwarta” wygłosił mgr Jarosław Świerszcz.

Po wystąpieniu przedstawiciela samorządu studenckiego Filipa Pawlaka Dziekan prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz ogłosiła otwarcie roku akademickiego 2017/2018.