Przegląd etiud Wydziału Radia i Telewizji na uniwersytecie Lusofona w Lizbonie

28.09.2017
Uniwersytet Humanistyczno–Technologiczny Lusofona

Studentka studiów magisterskich Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Katarzyna Woźniak, zorganizowała w dniu 14 czerwca bieżącego roku przegląd etiud zrealizowanych przez studentów WRiTV, w którym wzięli udział studenci portugalskiej Lusofony oraz część kadry z Departamentu Kina.

Pokazane zostały filmy:
Twist&Blood reż. Kuba Czekaj (2010),
Magma reż. Paweł Maślona (2013),
Póki wilk syty reż. Olga Kałagate (2012),
Święto zmarłych reż. Aleksandra Terpińska (2012).

Pokaz etiud został odebrany bardzo pozytywnie przez widownię. Po przeglądzie miała miejsce dyskusja z widzami na temat wyświetlonych filmów, ich problematyki, ale także metod i sposobu realizacji filmów przez polskich studentów, w porównaniu ze studentami portugalskimi. Poruszone były też kwestie ewentualnej współpracy oraz dalszych przeglądów etiud powstałych na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego przy okazji przyszłych wydarzeń kulturalnych w Lizbonie.

Uniwersytet Humanistyczno–Technologiczny Lusofona to największy niepubliczny uniwersytet w Portugalii, z siedzibą w Lizbonie. Nazwa uniwersytetu pochodzi od słowa „Lusofonia”, którym zwykło określać się wspólnotę wszystkich krajów, w których używa się języka portugalskiego i które połączone są ze sobą kulturowo i historycznie. Należą do nich między innymi Portugalia, Brazylia, Mozambik, Angola i inne, ze wspólną liczbą mieszkańców przekraczającą 250 mln.

Średnia liczba studentów na tej uczelni to 11 tysięcy, a kadra składa się z 1500 wykładowców. 9 departamentów, na które podzielony jest uniwersytet (w tym m.in. Departament Kina) przepełniony jest studentami różnych narodowości, studia prowadzone są w językach portugalskim i angielskim, realizowany jest także program wymiany studenckiej Erasmus +.