Nagroda ex aequo dla Grzegorza Paprzyckiego za najlepszy film na Szczecin European Film Festival

23.10.2017
Plakat

Nagroda za najlepszy film, ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin została przyznana ex aequo dla filmu "Jestem" w reż. Grzegorza Paprzyckiego. Jury umotywowało wybór tym, że nagrodę otrzymuje produkcja, która mówi o współczesnym sposobie myślenia: między złem a dobrem, racjonalizmem a irracjnalnoścą, religią a ateizmem, dowodząc, że nie da się rozumieć.

Wszystkich laureatów można znaleźć pod linkiem.