Przegląd etiud w ramach Festiwalu „Ślōnski szwōng”

18.03.2018
Logo festiwalu

Przez cały miesiąc od 14 marca do 10 kwietnia 2018 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbywa się nowe wydarzenie Festiwal „Ślōnski szwōng”, który ma na celu zapoznanie ludzi z kulturą i tradycją regionu, zarówno w warstwie etnograficznej, wizualnej, jak i muzycznej.

W ramach wydarzenia odbyło się spotkanie „Nasze śląskie Hollywood” w którym zaprezentowano etiudy powstające na Wydziale. Prezentowany był: Badylok Karoliny Kłapkowskiej, Fusy Kordiana Kądzieli, Proch Jakuba Radeja oraz Żabi król Arka Biedrzyckiego. Filmy zostały celowo dobrane tak, aby pokazać różne sposoby opowiadania historii, różne spojrzenia na kino i sposoby obrazowania. Po każdej projekcji dyskusje prowadził Marek Ryś wraz z gościem specjalnym dr Małgorzatą Rygielską.

Więcej informacji:
http://muzeum.bytom.pl/
https://www.facebook.com/MuzeumGornoslaskie/