Studencka Strefa Aktywności

17.02.2019
Plakat

Uniwersytet Śląski realizuje projekt badawczy, którego celem jest opracowanie nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Zachęcamy Państwa, abyście pomogli nam uczynić Uniwersytet jeszcze lepszym. W związku z tym, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, dzięki której będziemy mogli poznać Państwa opinie na temat doświadczeń związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie Śląskim. Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 10 minut, nam natomiast dostarczy cennych informacji, które w znaczący sposób mogą przyczynić się do udoskonalenia procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości przepływu informacji na Uczelni. Uzyskane dane zaprezentujemy w postaci zbiorczych zestawień statystycznych i posłużą nam jako materiał informacyjny.

Zachęcamy Państwa do wyrażenia opinii na temat studiowania na Uniwersytecie Śląskim: link