Prezentacja WRiTV w Transforming Arts Institute w Madrycie

06.04.2019
Prezentacja WRiTV w Transforming Arts Institute w Madrycie

Dnia 5 kwietnia 2019 roku , o godzinie 16.00 w sali projekcyjnej na terenie Transforming Arts Institute w Madrycie odbyła się projekcja etiud studentów Wydziału Radia i Telewizji (Fusy Kordiana Kądzieli, Póki wilk syty Olgi Kałagate, Gorzko Michała Wawrzeckiego oraz „Bajka na niespokojny sen” Nawojki Wierzbowskiej) wraz z krótką prezentacją przedstawiającą sam Wydział. Wszystkie projekcje odbyły się bez żadnych problemów technicznych.

Prezentacja odbyła się dzięki pomocy koordynatorów studentów Erasmusa Diego Rebello i Gemmy Garcia Mendoza, oraz kierownika działu filmowego, którzy byli tak uprzejmi, że oprócz udostępnienia sali oraz koniecznego sprzętu, pomogli przy promocji wydarzenia informując o nim studentów drogą mailową, umieszczając ogłoszenie na stronie szkoły oraz rozwieszając, na terenie Uczelni, plakaty informujące o wydarzeniu.

Po projekcji odbyła się krótka dyskusja dotycząca zaprezentowanych etiud, szczególne uznanie wzbudziła strona wizualna oraz gra aktorska. Studenci wyrażali również zainteresowanie szczegółami dotyczącymi współpracy pomiędzy kierunkami, jaka ma miejsce na naszej uczelni oraz wykładowcami, którzy z uczelnią współpracują (głównie ze wzglądu na ich aktywność zawodową i obecność na rynku). Kolejnym elementem budzącym ciekawość był rodzaj sprzętu jakim dysponuje szkoła oraz możliwości użytkowania go przez studentów.

Na projekcji zjawił się również Marcin Paszko, przedstawiciel fundacji pozarządowej Cine Polaco, zajmującą się promocją kina polskiego w Hiszpanii i wyraził zainteresowanie organizacją pokazu etiud w jednym z Madryckich kin.