Zajęcia 20-24.01.2020, Neil Andrew Taylor, FAMU

02.12.2019
Plakat

Realizacja projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl/

SZKOŁA FILMOWA IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO
20-24.01.2020

Zapraszamy studentów naszego wydziału w dniach 20-24.01.2020 do udziału w zajęciach:

Neil Andrew Taylor
Academy of Performing Arts in Prague
FAMU

The Feminine Aura within Sustained Creative Writing
Cinema and the role of women in society

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

Koordynator projektu - dr hab. Janusz Musiał