We need to talk about young audiences

16.01.2020
Panel dyskusyjny

W środę 15.01.2020 w kinie Niemieckiej Akademii Filmu i Telewizji (DFFB) w Berlinie odbył się panel dyskusyjny na temat dystrybucji filmów oraz przyszłości kina w Europie.

Do uczestnictwa w panelu został zaproszony nasz Wykładowca, dr Anna Huth, która przedstawiła charakterystykę młodych widowni oraz różnice w odbiorze treści audiowizualnych pomiędzy dwoma pokoleniami - coraz bardziej liczącą się grupą należącą do Pokolenia Z oraz w tej chwili głównym segmentem rynku tworzonym przez Pokolenie Y.

Panel pt. "We need to talk about young audiences" został zorganizowany w ramach programu NEXT WAVE wspieranego przez Kreatywną Europę: MEDIA.