Wykaz dyżurów pracowników Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego

13.03.2020
Wykaz dyżurów
Informacja z dnia 13 marca 2020 roku

Wszystkie poniższe wskazania bazują na „Zarządzeniu nr 29. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2” (treść zarządzenia: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-292020).

  1. Zajęcia dydaktyczne semestru letniego zostają zawieszone do dnia 25 marca 2020 roku. Część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o czym do 22 marca 2020 roku poinformuje Dziekan.
  2. Zaliczenia i egzaminy sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020, które nie zostały zrealizowane zgodnie z planem, będą realizowane drogą zdalną, tak aby studenci mieli możliwość zaliczenia sesji.
  3. O sposobie i terminie zaliczenia zajęć studenci będą informowani w odrębnych komunikatach, mogą również kontaktować się drogą mailową z nauczycielami akademickimi.
  4. Podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej należy składać wyłącznie zdalnie przez system USOS.
  5. Rozliczenie semestru zostanie dokonane na podstawie ocen znajdujących się w indeksie oraz w systemie USOS. Skany indeksów powinny zostać wysłane mailem do Dziekanatu. W przypadku zaliczenia zajęć a braku ocen w USOS lub indeksie wykładowca powinien wysłać do dziekanatu maila z ocenami.
W związku z ograniczeniem liczby pracowników administracyjnych sprawy studenckie powinny być załatwiane jedynie drogą elektroniczną. Do publicznej informacji zostanie podany harmonogram dyżurów.

pdfWykaz dyżurów Szkoły Filmowej 17-27 marca 2020 r.


W pozostałych sprawach studenckich proszę śledzić zakładkę https://us.edu.pl/student/