Nowe oferty pracy w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

20.01.2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje pracowników

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

1) Samodzielny referent w Biurze ewaluacji nauki i obsługi instytutu Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr ref: 21/2020/NNA/SF/RWZ

2) Technik w Biurze Produkcji Etiud Filmowych i Techniki Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr ref: 20/2020/NNA/SF/RWZ

Adres miejsca pracy: ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice

Szczegóły: https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/konkursy-na-stanowiska-administracyjne/

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 10 sierpnia 2020 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny. Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy