Koronawirusowy konkurs dobiegł końca

23.03.2020
Konkurs na najlepszy film dokumentalny

Jury w składzie Andrzej Fidyk (przewodniczący), Krystyna Doktorowicz, Beata Dzianowicz, Łukasz Maciejewski, Barbara Pawłowska, Grzegorz Paprzycki za najlepszy film festiwalu uznało
"Seal story - historię foki" Bartłomieja Błaszczyńskiego. W Konkursie uczestniczyło piętnaście filmów. Jury podkreśliło dobry poziom festiwalu i wyraziło nadzieję, że to początek festiwalowych sukcesów przynajmniej kilku z nich.