01.07.2019
Festiwal Filmowy Świat Maklaka

Festiwal Filmowy Świat Maklaka zakończył się nagrodami: Grand Prix przypadło filmowi Dziku reż. Kamila Chojnacka zdj. Aleksander Krzystyniak kier. prod. Natalia Rzepka oraz nagrodą dla Aleksander Krzystyniak z za film „Król".

Jest to druga edycja Festiwalu Filmowy Świat Maklaka i Jego Przyjaciół. Festiwal podzielony jest na dwa obszary pierwszy to Konkurs Filmowy dla aktywnych twórców niezależnych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym sposób pogodny i życzliwy. Drugi to pokazy filmów i widowisk telewizyjnych z udziałem Maklaka.

Więcej informacji:
http://festiwalmaklaka.pl/
https://www.facebook.com/swiatmaklaka/

30.06.2019
Kołobrzeg Suspense Film Festival

VIII edycja festiwalu Kołobrzeg Suspense Film Festival dobiegła końca. Jury w składzie: Marek Piestrak, Mario Mazzarotto, Andamion Murataj wybrało laureatów konkursu Suspense Film Competition oraz First Shot.

W konkursie dla młodych twórców First Shot, spośród 10 kandydatów, laureatką została nasza studentka Anna Urbańczyk z filmem Ostatni Klient.

Więcej informacji:
http://www.suspenseff.pl/
https://www.facebook.com/SuspenseFilmFestival/

16.06.2019
Foto Grzegorz Paprzycki

Grzegorz Paprzycki otrzymał Jantara 2019 za krótkometrażowy film dokumentalny pt: „Mój kraj taki piękny”.

Jedną z nagród specjalnych na Festiwalu Młodzi i Film dla filmów konkursu krótkometrażowego trafiła do Michała Chmielewskiego za etiudę „Hi, how are you” a Jantar 2019 za dźwięk do filmu „Bajka na niespokojny sen” w reżyserii Nowojki Wierzbowskiej otrzymał Konrad Błaszczyk.

Więcej:
http://www.mlodziifilm.pl/
https://www.facebook.com/mlodziifilm/

 

03.06.2019 2
Logo

To był naprawdę wyjątkowy weekend. Nasi studenci zostali również nagrodzeni na Gdansk DocFilm Festival.

W Konkursie Głównym wyróżnienie zdobył Czarnobóg w reż. i zdj. Grzegorz Paprzycki kier. prod. Sergiusz Kalinowski i Justyna Koziarz.

Wyróżnienie w Konkursie Polskich Krótkometrażowych Filmów Fabularnych trafiło do filmu Ostatni klient w reż. Anna Urbanczyk zdj. Robert Lis kier. prod. Basia Miszczyk i Maciej Mroczka.

A nominacja do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego otrzymała aktorka Wiktoria Gorodeckaja za rolę w filmie Ostatni klient.

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/gdansk.docfilm.festival/

 

03.06.2019
Prezentacja Wydziału Radia i Telewizji w Univeristy of Theatre and Film Arts w Budapeszcie

W dniach 21 oraz 23 maja student 5 roku organizacji produkcji filmowej, Filip Pawlak, przeprowadził prezentację Katowickiej Szkoły Filmowej dla studentów budapesztańskiej SZFE – uczelni łączącej kształcenie filmowe oraz teatralne. W organizację spotkań zaangażowana była Pani Ildyko Kanya – koordynatorka mobilności międzynarodowej studentów SZFE oraz koordynatorka programu Erasmus tej uczelni. W tygodniu poprzedzającym spotkanie rozesłała mailowo informacje o prezentacji do studentów SZFE oraz aktualnych uczestników programów międzynarodowych – Erasmusa oraz DocNomads.

Pierwsza prezentacja odbyła się przy małej frekwencji spowodowanej trwającymi egzaminami, jednak dzięki uprzejmości wykładowczyni – Pani Dorottya Szalay – udało się powtórzyć prezentację po pokazie filmów eksperymentalnych przy pokaźnie większym audytorium. Filip Pawlak zaprezentował materiały przygotowane przez Wydział, a więc prezentację multimedialną oraz po krótce wskazał gdzie na stronie internetowej Wydziału szukać najważniejszych informacji.

Oprócz oficjalnych informacji o kształceniu goście prezentacji zobaczyli zestaw zdjęć prezentujących nowy Wydział, materiały filmowe o Katowicach oraz Metropolii (przygotowane notabene przez absolwentów WRiTV – co zostało podkreślone w prezentacji) czy najważniejsze informacje o regionie oraz jego potencjale (nowe inwestycje, dobra lokalizacja, mnogość lokacji filmowych, otoczenie naturalne). Studenci byli pod wrażaniem jak rozległa jest metropolia oraz jak szybko zmienia się region nabierając cech dużej, europejskiej metropolii. Wskazali również na duże zainteresowanie twórczością Krzysztofa Kieślowskiego i bogactwo filmów dokumentalnych którego uczą się na swoich studiach. Filip Pawlak po krótce opisał główne założenia ścieżki nauczania, prac praktycznych, podkreślił wagę zdobywania doświadczenia w fachu i rzemiośle filmowym podczas studiów na WRiTV. Studenci pytali o dostępność sprzętu oraz funkcjonalność nowych przestrzeni Wydziału.

Następnie Filip Pawlak wyświetlił film Gorzko w reż. Michała Wawrzeckiego który zyskał uznanie widowni.

Następnego dnia Pani Ildyko Kanya przesłała prezentację, pakiet linków przygotowany przez Filipa Pawlaka (rekomendowane przez niego etiudy, informacje o wykładowcach, nagrodach Wydziału, link do materiałów o Katowicach i regionie w formie filmów jak i artykułów w serwisie culture.pl) oraz dane kontaktowe jeśli ktoś miałyby więcej pytań odnośnie studiów na WRiTV.