Wydział Radia i Telewizji organizuje studia w języku angielskim RTV International Studies w zakresie reżyserii, realizacji obrazu, fotografii i zarządzania projektami medialnymi.

Studia obejmują 1 lub 2 semestry. W sumie to 630 godzin wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez wybitnych wykładowców polskiego rynku medialnego. Student może zdobyć 63 punkty ECTS uczęszczając na 20 przedmiotów kierunkowych.

Zapraszamy studentów zarówno w ramach Programu Erasmus Plus, jak również osoby spoza Unii Europejskiej oraz chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie reżyserii, realizacji obrazu, fotografii i zarządzania mediami.

 

Przedmioty w semestrze zimowym 2016/2017:

Przedmiot Rodzaj zajęć Ilość godzin ECTS
Zajęcia warsztatowe z filmu i TV 1
(Film and television workshop 1)
warsztat 15 3
Techniki menedżerskie
(Managerial techniques)
wykład + warsztat 30 + 15 5
Podstawy sztuki operatorskiej 1
(Cinematography 1)
wykład + warsztat 15 + 15 3
Technologia i realizacja obrazu filmowego 1
(Making and technology of film image 1)
wykład + warsztat 15 + 30 4
Nowe media w filmie i TV
(New media in film and television)
warsztat 15 3
Film reklamowy 1
(Advertising and commercial film production 1)
warsztat 15 + 30 4
Zajęcia warsztatowe z filmu i TV 2
(Film and television workshop 2)
warsztat 45 4
Fotografika
(Photography)
wykład + warsztat 15 + 15 3
Public relations wykład + warsztat 15 + 15 3
  300 32

 

Przedmioty w semestrze letnim 2016/2017:

Przedmiot Rodzaj zajęć Ilość godzin ECTS
Zajęcia warsztatowe z filmu i TV 3
(Film and television workshop 3)
warsztat 15 2
Biznesplan przedsięwzięcia
(Businessplan)
wykład + warsztat 30 + 15 4
Podstawy sztuki operatorskiej 2
(Cinematography 2)
wykład + warsztat 15 + 15 3
Technologia i realizacja obrazu filmowego 2
(Making and technology of film image 2)
wykład + warsztat 15 + 30 4
Technika i sprzęt operatorski
(Cinematography techniques and equipment)
wykład + warsztat 15 + 15 2
Film reklamowy 2
(Advertising and commercial film production 2)
warsztat 15 + 30 4
Praca z aktorem
(Directing actors)
warsztat 15 2
Podstawy reżyserii filmowej
(Introduction to film directing)
wykład + warsztat 15 + 15 2
Reżyseria filmu fabularnego
(Feature film directing)
warsztat 15 3
Zajęcia warsztatowe z fotografii
(Photography workshop)
wykład + warsztat 15 2
Fotografia w kontekście literatury i reżyserii
(Photography in relation to literature and directing)
wykład + warsztat 45 3
  330 31

pdfInformator RTV International Studies