Komunikacja i zarządzanie mediami

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego organizuje studia Multimedia International Studies w zakresie Komunikacji i zarządzania mediami.

Studia obejmują 1 lub 2 semestry. W sumie to 690 godzin wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitnych wykładowców polskiego rynku medialnego. Student może zdobyć 62 punkty ECTS uczęszczając na 20 przedmiotów kierunkowych w języku angielskim.

Zapraszamy studentów zarówno w ramach Programu Erasmus Plus, jak również osoby spoza Unii Europejskiej oraz chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie reżyserii, realizacji obrazu, fotografii i zarządzania mediami.

 

Przedmioty w semestrze zimowym:

Przedmiot Rodzaj Liczba godzin Suma godzin ECTS
Zajęcia warsztatowe z filmu i TV 1
(Film and television workshop 1)
warsztat 15 15 3
Nowe media w filmie i TV
(New media in film and television)
warsztat 15 15 3
Zajęcia warsztatowe z filmu i tv 2
(Film and television workshop 2)
warsztat 45 45 4
Film reklamowy 1
(Advertising and commercial film production 1)
wykład + warsztat 15 + 30 45 4
Development w produkcji filmowej i telewizyjnej
(Development in Film and Television)
warsztat 30 30 3
Techniki menedżerskie
(Managerial techniques)
wykład + warsztat 30 + 15 45 5
Public relations wykład + warsztat 15 + 15 30 3
Komunikacja społeczna
(Social communication)
wykład + warsztat 30 + 15 45 2
Wiedza o mediach i komunikowaniu
(Media and communication)
wykład + warsztat 15 + 15 30 2
Systemy mediów w Europie i na świecie
(Media systems in Europe and in the world)
wykład + warsztat 30 + 15 45 3
  345 32

 

Przedmioty w semestrze letnim:

Przedmiot Rodzaj Liczba godzin Suma godzin ECTS
Zajęcia warsztatowe z filmu i TV
(Film and television workshop)
warsztat 15 15 2
Film reklamowy 2
(Advertising and commercial film production 2)
wykład + warsztat 15 + 30 45 4
Fotografia w kontekście literatury i reżyserii
(Photography in relation to literature and directing)
wykład + warsztat 45 45 4
Zajęcia warsztatowe z fotografii
(Photohraphy warsztat)
warsztat 15 15 2
Biznesplan przedsięwzięcia
(Businessplan)
wykład + warsztat 30 + 15 45 4
Organizacja przedsiębiorstwa
(Company management)
wykład + warsztat 15 + 15 30 3
Podstawy socjologii kultury
(Introduction to sociology of culture)
wykład + warsztat 30 + 30 60 2
Nowe media w społecznościach lokalnych, Problemy globalizacji mediów, Społeczeństwo informacyjne
(New media in local communities / Media globalization / Information socjety)
wykład + warsztat 15 + 15 30 3
Finansowanie produkcji audiowizualnej
(Film and television financing)
wykład + warsztat 15 + 15 30 4
  345 30