Komunikacja i zarządzanie mediami

Wydział Radia i Telewizji organizuje studia RTV International Studies w zakresie Sztuki audiowizualne i filmowe.

Studia obejmują 1 lub 2 semestry. W sumie to 615 godzin wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitnych wykładowców polskiego rynku medialnego. Student może zdobyć 60 punktów ECTS uczęszczając na 20 przedmiotów kierunkowych w języku angielskim.

Zapraszamy studentów zarówno w ramach Programu Erasmus Plus, jak również osoby spoza Unii Europejskiej oraz chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie reżyserii, realizacji obrazu, fotografii i zarządzania mediami.

 

Przedmioty w semestrze zimowym:

Przedmiot Rodzaj Liczba godzin Suma godzin ECTS
Zajęcia warsztatowe z filmu i TV 1
(Film and television workshop 1)
warsztat 15 15 3
Nowe media w filmie i TV
(New media in film and television)
warsztat 15 15 3
Zajęcia warsztatowe z filmu i TV 2
(Film and television workshop 2)
warsztat 45 45 4
Film reklamowy 1
(Advertising and commercial film production 1)
wykład + warsztat 15 + 30 45 4
Development w produkcji filmowej i telewizyjnej
(Development in Film and Television)
warsztat 30 30 3
Podstawy sztuki operatorskiej 1
(Cinematography 1)
wykład + warsztat 30 + 15 45 3
Technologia i realizacja obrazu filmowego 1
(Making and technology of film image 1)
wykład + warsztat 15 + 30 45 4
Fotografika
(Photography)
wykład + warsztat 15 + 15 30 3
Współpraca reżysera z operatorem
(Director and cinematographer cooperation)
wykład 15 15 1
Plastyka obrazu multimedialnego
(Multimedia arts)
wykład + warsztat 15 + 30 45 2
  330 30

 

Przedmioty w semestrze letnim:

Przedmiot Rodzaj Liczba godzin Suma godzin ECTS
Zajęcia warsztatowe z filmu i TV
(Film and television workshop)
warsztat 15 15 2
Film reklamowy 2
(Advertising and commercial film production 2)
wykład + warsztat 15 + 30 45 4
Fotografia w kontekście literatury i reżyserii
(Photography in relation to literature and directing)
wykład + warsztat 45 45 4
Technika i sprzęt operatorski
(Cinematography techniques and equipment)
wykład + warsztat 15 + 15 30 3
Zajęcia warsztatowe z fotografii
(Photohraphy workshop)
warsztat 15 15 2
Podstawy sztuki operatorskiej 2
(Cinematography 2)
wykład + warsztat 15 + 15 30 3
Technologia i realizacja obrazu filmowego 2
(Making and technology of film image 2)
wykład + warsztat 15 + 30 45 4
Praca z aktorem
(Directing actors)
warsztat 15 15 2
Podstawy reżyserii filmowej
(Introduction to film directing)
wykład + warsztat 15 + 15 30 3
Reżyseria filmu fabularnego
(Feature film directing)
warsztat 15 15 3
  285 30

pdfInformator RTV International Studies