Barbara Bogacka

mgr Barbara Bogacka

Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł magistra sztuki uzyskała w 2010 roku na Wydziale Radia i Telewizji. W 2014 roku ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Od 2011 roku zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizuje się w badaniach mediów komunikowania masowego w zakresie problematyki kulturowej tożsamości płci, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, współczesnych modeli rodziny oraz dynamiki ról płciowych.