Ada Grzelewska

mgr Ada Grzelewska

Dziennikarka, recenzentka, pracownik merytoryczny Działu Fotografii Muzeum Śląskiego, kuratorka wystaw. W 2012 r. ukończyła wydział filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Od 2013 r. współpracuje z instytucją kultury Ars Cameralis. W 2014 r. rozpoczęła pracę w Dziale Fotografii Muzeum Śląskiego.


Autorka wydarzeń popularyzujących twórczość Kornela Filipowicza (2011), a także kuratorka wystawy prac Marii Jaremy Jaremianka. Pasja i konsekwencja (2013)prezentującej artystyczną drogę od rzeźby do malarstwa jednej z najważniejszych polskich artystek XX w.