Marek Chyliński

dr Marek Chyliński

Dziennikarz, medioznawca, absolwent dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1984). W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Od 2009 roku współpracuje z Zakładem Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadząc seminaria magisterskie, wykłady i ćwiczenia m.in. z przedmiotu Zarządzanie mediami.

Pracował w Katowicach i w Warszawie jako dziennikarz i menedżer mediów. W latach 1997-2004 był redaktorem naczelnym "Dziennika Zachodniego", największej gazety regionalnej w kraju. Odbył staże i szkolenia zagraniczne w Niemczech i w USA. W 2005 roku stworzył w Warszawie Instytut Dziennikarstwa Polskapresse, nowatorską placówkę zajmującą się podyplomowym, zawodowym kształceniem dziennikarzy i pracowników mediów. 

Członek Międzynarodowej Rady Światowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy (WAN IFRA). W gremium tym Marek Chyliński reprezentuje polskie środowisko wydawców prasy i kadrę zarządzającą firm medialnych. 2 czerwca 2015 roku został ponownie wybrany przez Zgromadzenie Generalne WAN IFRA obradujące w Waszyngtonie, do grona członków Rady. Od 2007 roku przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Izby Wydawców Prasy w Warszawie.