Anna Adamus-Matuszyńska

dr Anna Adamus-Matuszyńska

Socjolog, specjalista ds. public relations, badacz konfliktów społecznych. Studiowała socjologię w Uniwersytecie Śląskim w latach 1976-1980. W roku 1992 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. W latach 2003-2004 studiowała na studiach podyplomowych pt.: „Pedagogika stosowana” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 2011-2012 studiowała na studiach podyplomowych „Szkoła socjologiczna Zygmunta Baumana” w Collegium Civitas w Warszawie.

Uczestnik projektu badawczego: Sectarian and Ethnic Conflicts in the Central-Eastern Europe, Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania w latach 1994 – 1999. Project Manager projektu “TEMPUS JEP - 13035/98 Team Approaches to Developing, Implementing and Disseminating Internal Quality Assurance Systems (SQUADDIES)” (1999-2001). Badacz konfliktów społecznych w VI Programie Ramowym pt.: "Łagodzenie presji na środowisko wodne poprzez nowe zintegrowane podejście do zarządzania oraz poprzez instrumenty techniczne, ekonomiczne i instytucjonalne (AQUASTRESS)" realizowanego przez Politechnikę Krakowską (2005-2007). Współtwórca kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz Dialogu Społecznego 2010-2011, współpraca z KPP Lewiatan Oddział Śląsk. Autorka ewaluacji projektu: „Skorzystaj z szansy” (2010, 2011, 2012, 2013).

Ekspert kluczowy w projektach promocyjnych:

  • Plan strategii marketingowej dla województwa małopolskiego na lata 2009-2013 (2009)
  • Strategia marketingowa Sandomierza (2010)
  • Strategia marketingowa Siewierza (2010)
  • Strategia Komunikacji Marketingowej Produktów Turystycznych wraz z koncepcją marki miasta Zabrze jako ośrodka turystyki poprzemysłowej na lata 2011-2020
  • współautor Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarze Transgranicznym dla Gminy Rajcza na lata 2014 –2220 (2013)

Autorka 3 książek, redaktorka 5 książek, autorka ponad 100 artykułów w czasopismach i monografiach naukowych oraz czasopismach popularnych. Mediator sporów gospodarczych; trener, szkoleniowiec w zakresie komunikacji interpersonalnej, public relations, negocjacji, „miękkich” metod zarządzania, konsultant ds. public relations oraz przygotowania i wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności (CSR), doradca PARP w zakresie CSR; badacz zagadnień społecznych. Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Laureatka nagrody PROTONY w kategorii „Edukacja” w 2012 roku.