Krzysztof Kieślowski Film School      |      kieslowski.pl

The Top

Director and screenwriter: Teresa Kotlarczyk

Director of photography: Jan Sumikowski

Sound: Roman Zimny

Production manager: Irena Turkiewicz, Bogdan Wenklar

Production: Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television University of Silesia

Executive producer: Telewizyjna Wytwórnia Filmowa POLTEL

Year of production: 1981

Running time: 12'

Gora

Gora