Inicjatywa Doskonałości Badawczej oraz program projakościowy

06.11.2020

3 listopada wystartowały dwa nowe przedsięwzięcia skierowane do pracowników Uniwersytetu Śląskiego: „Inicjatywa Doskonałości Badawczej" (IDB) oraz program projakościowy (nowa formuła).

Celem „Inicjatywy Doskonałości Badawczej" jest wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Śląskiego jako uczelni badawczej poprzez m.in. rozwój zawodowy pracowników, podniesienie poziomu badań naukowych oraz zwiększenie rozpoznawalności uczelni na arenie międzynarodowej. W ramach programu rozdysponowanych zostanie ponad 6 mln złotych rocznie. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej" składa się z sześciu obszarów wsparcia:

 1. Badania – finansowanie badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu,
 2. Młode talenty – rozwój studentów i doktorantów,
 3. Mobilność – finansowanie zagranicznych staży naukowych,
 4. Rozwój – szkolenia dla pracowników,
 5. Infrastruktura – zakup aparatury badawczo-dydaktyczno-artystycznej,
 6. Widzialność – finansowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych.

Obecnie trwa nabór w konkursie IDB pn. „Swoboda badań". Aplikacje można składać do 30 listopada. Szczegółowe informacje o „Inicjatywie Doskonałości Badawczej" oraz poszczególnych konkursach: https://us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci/.

„Program projakościowy” służy natomiast wzmacnianiu i promowaniu wysokiej jakości badań prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego. W ramach programu nagrodzeni zostaną badacze i badaczki dbający o wysoki poziom swojej działalności naukowej, których dorobek mieści się w kryteriach określonych w zarządzeniu Rektora. Dodatkiem projakościowym, który może być przyznany w wysokości od 1 do 80 tysięcy zł., objęte zostały różnego rodzaju aktywności, w tym:

 • działalność publikacyjna,
 • wnioskowanie o finansowanie projektów badawczych (krajowych i zagranicznych),
 • działalność ekspercka,
 • prowadzenie czasopisma naukowego wydawanego w UŚ,
 • nawiązywanie współpracy naukowej,
 • wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki.

W tym roku na realizację programu projakościowego przeznaczono do 4 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie, w tym warunki oraz procedura postępowania dostępne są na stronie: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/dzialania-projakosciowe/