Studenci – rekrutacja na wyjazdy na studia SMS

Studenci – rekrutacja na wyjazdy na praktykę SMP

Pracownicy – rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne STA

Rekrutacja pracowników na wyjazdy dydaktyczne (STA) do uczelni partnerskich na rok akademicki 2019-2020 rozpoczęta!

Kryteria merytoryczne rekrutacji na wyjazdy szkoleniowe to:
•   przygotowanie Indywidualnego Programu Nauczania STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT STA.

W ramach wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych obowiązuje lista zagranicznych uczelni partnerskich z którymi Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego ma podpisane umowy.

Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej jest Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement), który należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą - Biurze Programu Erasmus (DWZ-BPE, Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 75).

Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement) musi być podpisany przez Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego (Prof. UŚ. dr hab. Krystynę Doktorowicz) i Koordynatora ds. Erasmus (dr inż. Olafa Flaka) oraz osobę reprezentującą przyjmującą uczelnię partnerską.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne, terminy oraz inne informacje można znaleźć na stronie Biura Programu Erasmus.

Pracownicy – rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe STT

Rekrutacja pracowników na wyjazdy szkoleniowe (STT) do uczelni partnerskich na rok akademicki 2019-2020 rozpoczęta!

Kryteria merytoryczne rekrutacji na wyjazdy szkoleniowe to:
•   przygotowanie Indywidualnego Programu Szkolenia STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT STT.

Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej jest Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement), który należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą - Biurze Programu Erasmus (DWZ-BPE, Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 75).

Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement) musi być podpisany przez Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego (Prof. UŚ. dr hab. Krystynę Doktorowicz) i Koordynatora ds. Erasmus (dr inż. Olafa Flaka) oraz osobę reprezentującą przyjmującą uczelnię partnerską.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne, terminy oraz inne informacje można znaleźć na stronie Biura Programu Erasmus.