Godziny otwarcia

Filmoteka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytetu Śląskiego
ul. św. Pawła 3
40 – 008 Katowice

tel. +48 32 359 24 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni czytelnicy!

Biblioteka Sztuki Filmowej wznawia działalność, z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa.

Wypożyczalnia funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Nadal nie ma możliwości korzystania z czytelni oraz wolnego dostępu do odwołania.

Uprasza się o korzystanie z katalogu https://integro.ciniba.edu.pl wyłącznie przy użyciu własnego sprzętu i przygotowanie konkretnych tytułów, autorów, numerów inwentarzowych w celu ich wypożyczenia.

 

 

Zbiory i udostępnianie

Filmoteka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego jest jedną z jednostek wchodzącą w skład funkcjonującego na Uniwersytecie Śląskim systemu biblioteczno-informacyjnego.Zbiory Filmoteki Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego to książki dotyczące głównie kina, filmu, sztuki, fotografii, czasopisma polskie i zagraniczne, bogata filmoteka oraz prace magisterskie i doktoranckie.

Zasady korzystania z zasobów Filmoteki Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego obowiązujące łącznie z Regulaminem udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku.

KAŻDY STUDENT ZAPISUJĄC SIĘ DO FILMOTEKI MUSI MIEĆ ZE SOBĄ INDEKS, ABY DOKONAĆ WYPOŻYCZENIA, NIEZBĘDNA JEST LEGITYMACJA STUDENCKA.

 1. Filmoteki Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego gromadzi:
  • książki, egzemplarze okazowe
  • czasopisma: krajowe, zagraniczne
  • materiały audio-wizualne.
 2. Filmoteka wypożycza książki, z możliwością prolongaty terminu zwrotu wyłącznie:
  • pracownikom naukowym Uniwersytetu Śląskiego do 15 vol. na okres 1 roku,
  • pracownikom Uniwersytetu Śląskiego nie będącym nauczycielami akademickimi do 6 vol. Na okres 1 miesiąca,
  • studentom Uniwersytetu Śląskiego do 6 vol. na okres 1 miesiąca.
 3. Filmoteka wypożycza dokumenty audio-wizualne na okres 2 tygodni.
 4. Nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych podlega karze określonej w Zarządzeniu nr 8/2009 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21 września 2009r.
 5. Czasopisma gromadzone przez Filmotekę Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni.
 6. Wgląd do prac magisterskich tylko w czytelni, za pisemną zgodą promotora pracy studenta.
 7. Użytkownicy Filmoteki Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wyżej wymienionych zasad wraz z Regulaminu udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego.

Prace doktorskie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego są udostępniane po uprzednim złożeniu wniosku podpisanego przez osobę zainteresowaną formularz wniosku o udostępnienie niepublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich i przy zachowaniu zasad, o których mowa poniżej.

Zasady udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich reguluje Zarządzenie nr 62/2010 z dnia 12.07.2010 Rektora Uniwersytetu Śląskiego (ze zmianami Zarządzenie nr 89/2010 z dnia 11 października 2010 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Zarządzenie nr 93/2010 z dnia 18 października 2010 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego).

Studenci w celu podbicia obiegówki zgłaszając się do Filmoteki z indeksem.


pdfFormularz wniosku o udostępnienie niepublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich