Uwaga!

Poniżej przykład jak ma wyglądać 1 i 2 strona pracy. 1 strona ma być pisana caps lockiem 

 Przykład 1 i 2 strony pracy dyplomowej i magisterskiej

 

 

X edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Studenci i doktoranci mogą zgłaszać swoje kandydatury do otrzymania Wyróżnienia do 4 kwietnia 2018 roku (środa).

Jak co roku rusza Konkurs Wyróżnień JM Rektora UŚ, w którym mogą startować wszyscy studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego, jak również uczestnicy kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 Zgłoszenie do konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ może złożyć:

  1. student, z tym, że studia I i II stopnia traktuje się łącznie
  2. doktorant (również, jeśli otrzymał już wyróżnienie będąc studentem)
  3. uczestnik innych form edukacji akademickiej (Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku) - według odrębnej procedury, o której informowani są uczestnicy tych form


Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jako student, a następnie jako doktorant wykazując osiągnięcia z tych konkretnych etapów kształcenia. Jako student – wykazujemy działania i osiągnięcia od momentu uzyskania statusu studenta UŚ, a jako doktorant – od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich na UŚ. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów:

  • działających społecznie na rzecz innych – drugiego człowieka, społeczności lokalnej, przyrody, na rzecz promocji aktywności społecznej, zawodowej, sportowej – np. prowadzących akcje społeczne, edukacyjne, zbiórki charytatywne, pracujących jako wolontariusze itp.;
  • angażujących się na rzecz studentów – np. poprzez wspieranie rozwoju studentów organizując dla nich szkolenia, spotkania lub poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń na Wydziale lub poza Wydziałem, dzięki którym tworzy się życie studenckie;
  • realizujących projekty kulturalne, organizujących np. spotkania z twórcami, wystawy albo akcje popularyzujące czy ułatwiające udział w kulturze;
  • popularyzujących naukę, np. organizujących konferencje, dzięki czemu inni mogą dzielić się swoimi badaniami i koncepcjami, prowadzących wykłady, warsztaty lub inne spotkania popularyzujące naukę, biorących udział w wydarzeniach popularyzujących naukę na terenie szkół lub wyróżniających się aktywnością podczas festiwali nauki;
  • mających osiągnięcia naukowe przede wszystkim w postaci recenzowanych publikacji oraz własnych projektów naukowych;
  • mających osiągnięcia artystyczne (film, teatr, powieść, poezja, plastyka, grafika, malarstwo, muzyka i in.);
  • wyróżniających się osiągnięciami sportowymi na poziomie mistrzostw akademickich lub zajmujących wysokie lokaty w konkursach/zawodach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy uzupełnić udostępniony przez Centrum Obsługi Studentów formularz (wkrótce pojawi się link), a następnie wydrukowany formularz złożyć na Wydziale/Kolegium ISM w terminie do 28 marca (środa).

W pierwszej kolejności wnioski oceniane są na Wydziale/Kolegium ISM, a następnie są przekazywane do COS, gdzie opiniuje je Kapituła Konkursowa powołana przez Magnificencję Rektora UŚ.

Każda osoba lub instytucja może drogą elektroniczną zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Studentów i doktorantów zainteresowanych otrzymaniem Wyróżnienia JM Rektora UŚ prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza na stronie https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/849369, a następnie złożenie jego drukowanej wersji na wydziale.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Tegoroczna edycja Wyróżnień JM Rektora UŚ wpisuje się w obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT STYPENDIUM

16 marca wypłata   wyłącznie dodatków mieszkaniowych za Luty  

Stypendia socjalne , specjalne oraz rektora dla najlepszych studentów za marzec zostaną wypłacone w kwietniu wraz z nadpłatą

W kwietniu należy odebrać nowe decyzje stypendialne – stypendia przyznane na semestr letni.

 

WZORY UZUPEŁNIANIA INDEKSÓW 2017/2018 semestr letni

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopień


I rok OP I st.


II rok OP I st. 


III rok OP I st. 


Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopień


I rok OP II st.


II rok OP II st. 


 Reżyseria I stopień


I rok RE I st.


 II rok RE I st.


 III rok RE I st.


 Reżyseria II stopień


 I rok RE II st.


 II rok RE II st.


 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia


I rok RF 


II rok RF 


III rok RF 


IV rok RF 


 V rok RF