Podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej można przesyłać w formie elektronicznej poprzez system USOSweb
Poniżej link do instrukcji składania podań:

https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_podania.pdf

WZORY UZUPEŁNIANIA INDEKSÓW 2018/2019 semestr letni

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopień


I rok OP I st.


II rok OP I st. 


III rok OP I st. 


Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopień


I rok OP II st.


II rok OP II st. 


Reżyseria I stopień


I rok REŻ I st.


 II rok REŻ I st.


 III rok REŻ I st.


 Reżyseria II stopień


 I rok REŻ II st.


 II rok REŻ II st.


 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 
Wzory druków stanowiące podstawę ubiegania się o rozmaite sprawy w zakresie odbywanych studiów w Uniwersytecie: http://bip.us.edu.pl/tok-studiow-regulamin-z-14052012  
 
Studenci mogą składać wnioski w XI edycji Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej lub naukowej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.wyroznienia.us.edu.pl.

 

Osoby którym praca dyplomowa została zatwierdzona w systemie APD przez promotora prosimy niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu:

  1. Pracę dyplomową x2 (wydrukowaną z systemu APD, dwustronnie, zbindowaną),
  2. Film dyplomowy na płycie  (dotyczy kierunków: reżyseria i realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia),
  3. Deklarację przystąpienia do bazy absolwentów (USOS/zakładka dla wszystkich/baza absolwentów/złóż nową deklarację),
  4. Zdjęcia do dyplomu 4,5 x 6,5  (4 lub 5 w zależności czy chcą państwo odpis w języku angielskim),
  5. Obiegówkę (druk dostępny do pobrania w dziekanacie)

Uwaga!

Poniżej przykład jak ma wyglądać 1 i 2 strona pracy. 1 strona ma być pisana caps lockiem 

Przykład 1 i 2 strony pracy dyplomowej i magisterskiej