WZORY UZUPEŁNIANIA INDEKSÓW 2017/2018 semestr zimowy

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopień


I rok OP I st.


II rok OP I st. 


III rok OP I st. 


Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopień


I rok OP II st.


II rok OP II st. 


 Reżyseria I stopień


I rok RE I st.


 II rok RE I st.


 III rok RE I st.


 Reżyseria II stopień


 I rok RE II st.


 II rok RE II st.


 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia


I rok RF 


II rok RF 


III rok RF 


IV rok RF 


 V rok RF