Godziny rektorskie

 

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2017 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustala czwartek 25 maja 2017 roku dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych, wprowadza ponadto w piątek 26 maja 2017 roku do godz. 13.00 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych. Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Ponadto prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic 23 maja (wtorek), na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

WZORY UZUPEŁNIANIA INDEKSÓW 2016/2017 semestr letni

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopień


pdfI rok OP I st.


pdfII rok OP I st. 


pdfIII rok OP I st. 


pdf

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopień


pdfI rok OP II st. 


pdfII rok OP II st. 


 

 Reżyseria I stopień


pdf I rok RE I st.


pdfII rok RE I st.


pdfIII rok RE I st.


 

Reżyseria II stopień


pdfI rok RE II st.


pdfII rok RE II st.


 

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia


pdfI rok RF 


pdfII rok RF 


pdfIII rok RF 


pdfIV rok RF 


 pdfV rok RF