Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Egzaminy certyfikujące z języka angielskiego na poziomie B2 i C1

Zapraszamy do udziału w odpłatnych i nieodpłatnych egzaminach certyfikujących z języka angielskiego na poziomie B2 i C1. Egzaminy, przeprowadzane przez SPNJO UŚ, odbędą się 25 IX 2023 r. (egzaminy pisemne) oraz 27 IX 2023 r. (egzaminy ustne).

Rejestracja na egzaminy - od 1 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: certyfikatyspnjo.us.edu.pl.

Akademicki certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 jest dokumentem poświadczającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wymaganym do ukończenia studiów I stopnia, a C1 – studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia, dla których wymagany poziom to B2+.


Studencka Poradnia Prawna świadczy nieodpłatnie pomoc prawną studentom, a także osobom niezamożnym, które nie posiadają w danej sprawie profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata, radcy prawnego). Sekcja Prawa Własności Intelektualnej powstała m.in. z myślą o wsparciu prawnym studentów Szkoły Filmowej, którzy w praktyce podejmowanej działalności studenckiej lub zawodowej napotykają wiele problemów z zakresu prawa autorskiego i prawa cywilnego.

Więcej informacji (w tym dane kontaktowe) można znaleźć na stronie internetowej Poradni: link


Egzaminy certyfikujące z języka angielskiego na poziomie B2 i C1

Trwa nabór do udziału w odpłatnych i nieodpłatnych egzaminach certyfikujących z języka angielskiego na poziomie B2 i C1. Egzaminy, przeprowadzane przez SPNJO UŚ, odbędą się 20 IX 2022 r. (egzaminy pisemne) oraz 22–23 IX 2022 r. (egzaminy ustne).

Rejestracja na egzaminy - do 10 września 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: link

Akademicki certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 jest dokumentem poświadczającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wymaganym do ukończenia studiów I stopnia, a C1 – studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia, dla których wymagany poziom to B2+.


Ważność legitymacji studenckich wydanych w poprzednich latach akademickich upływa 14 października i do tego terminu należy zaktualizować dokument w dziekanacie. Niezależnie od tego, w najbliższych dniach powinny zostać udostępnione aplikacje na telefony komórkowe – mLegitymacja i mUSOS. Zamówienia na mLegitymacje można składać już w tej chwili poprzez platformę USOSweb, zakładka DLA STUDENTÓW ->mLegitymacje. Po poprawnym zgłoszeniu zostanie nadesłany kod uprawniający do aktywacji mLegitymacji w aplikacji mObywatel, dostępnej w Google Play i App Store.

Aby otrzymać mLegitymację, trzeba spełniać następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie
 • numer PESEL
 • status aktywnego studenta w systemie USOS
 • numer albumu zdjęcie w USOS
 • ważna plastikowa elektroniczna legitymacja studencka (ELS)
 • dane osobowe niezmienione od czasu wydania ELS.

Instrukcję aktywowania mLegitymacji można znaleźć w podlinkowanym filmie: link

Adres helpdesku technicznego UŚ – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Uwaga: ewentualne problemy ze statusem studenckim należy wyjaśnić w dziekanacie.


pdfZarządzenie nr 4 Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23.09.2021


UWAGA!!! Studenci posiadający wszystkie zaliczenia z sesji zimowej zobowiązani są przesłać do dziekanatu poprzez platformę USOS podanie o rozliczenie sesji i wpis na kolejny semestr.


UWAGA!!! O przedłużenie sesji będzie można ubiegać się jedynie w UZASADNIONYCH i UDOKUMENTOWANYCH przypadkach. W przeciwnym razie okresem do którego należy uzyskać zaliczenia z modułów jest termin do 15.03.2021. Po upływie tej daty wobec studentów, którzy nie uzyskają zaliczeń z WSZYSTKICH MODUŁÓW (a nie złożą podania o powtarzanie modułu lub semestru) rozpocznie się procedura wszczęcia, a następnie skreślenia z listy studentów.


pdfInstrukcja dla studentów UŚ – semestr letni 20-21 – zasady składania wniosków o świadczenia


Od 15 września do 31 grudnia 2020 roku obsługę studentów Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego w zakresie spraw stypendialnych, akademików oraz płatności za usługi dydaktyczne zapewnia Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych.

W celu załatwienia spraw w powyższym zakresie proszę kontaktować się bezpośrednio ze wskazanymi pracownikami:

Mgr Beata Kalisz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mgr Agnieszka Frankiewicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, Pokój: 7, nr tel.: 32 359 18 07


STUDENTKI I STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW I LAT

Rok akademicki 2020/21 rozpoczyna się 5 października (dla pierwszych lat od 12 października).

Informuję, że harmonogramy zajęć na rok akademicki 2020/2021 zostaną ogłoszone i zamieszczone na niniejszej stronie około 25.09 br. Co do organizacji kształcenia, zajęcia zasadniczo będą odbywać się w trybie zdalnym, jednak nie bez wyjątków (zwłaszcza na kierunkach Reżyserii oraz Realizacji obrazu filmowego i telewizyjnego).

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
Mgr Ernest Wilde


pdfUWAGA !! Studenci, który otrzymują stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi prosimy o zapoznanie się z instrukcją składania wniosków na semestr letni 2019/2020


 

Podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej, powtarzanie modułu/modułów oraz powtarzanie semestru można przesyłać w formie elektronicznej poprzez system USOSweb.

Poniżej link do instrukcji składania podań:

https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_podania.pdf

 

Wzory druków stanowiące podstawę ubiegania się o rozmaite sprawy w zakresie odbywanych studiów w Uniwersytecie: http://bip.us.edu.pl/tok-studiow-regulamin-z-14052012  
 
Studenci mogą składać wnioski w XI edycji Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej lub naukowej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.wyroznienia.us.edu.pl.

 

Osoby którym praca dyplomowa została zatwierdzona w systemie APD przez promotora prosimy niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu:

 1. Pracę dyplomową x2 (wydrukowaną z systemu APD, dwustronnie, zbindowaną),
 2. Film dyplomowy na płycie  (dotyczy kierunków: reżyseria i realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia),
 3. Deklarację przystąpienia do bazy absolwentów (USOS/zakładka dla wszystkich/baza absolwentów/złóż nową deklarację),
 4. Zdjęcia do dyplomu 4,5 x 6,5  (4 lub 5 w zależności czy chcą państwo odpis w języku angielskim),
 5. Obiegówkę (druk dostępny do pobrania w dziekanacie)

Uwaga!

Poniżej przykład jak ma wyglądać 1 i 2 strona pracy. 1 strona ma być pisana caps lockiem 

Przykład 1 i 2 strony pracy dyplomowej i magisterskiej