Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Opis kierunku:

Studia są propozycją dla osób, które posiadają stopień licencjata (Bachelor) lub magistra (Master of Science) i chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze komunikacji w mediach społecznościowych, a także poszerzyć, uporządkować i ugruntować wiedzę o nowych narzędziach i technikach wykorzystania mediów społecznościowych. Studia w kompleksowy sposób przygotują do pracy w epoce konwergencji mediów oraz sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych.

Studia prowadzone są w języku angielskim.

Pierwszy rok studiów prowadzony jest w pełni online (student nie przyjeżdża do Szkoły Filmowej, wszystkie zajęcia oraz egzaminy odbywają się w formie zdalnej), drugi rok studiów prowadzony jest w siedzibie Szkoły Filmowej.

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie cyfrowej sztuki filmowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów skutecznej komunikacji w wirtualnej przestrzeni. Creative management to odpowiedź na aktualny trend w sztuce pracy producenta. W dobie prywatnych przedsiębiorstw, ten kto produkuje nawet najmniejszy utwór audiowizualny musi iść z duchem czasu i sam wykonać wiele kreatywnych prac, jak i posiadać szeroką wiedzę po to, aby wytworzyć kompletne dzieło. Niezależnie od tego czy jest to film fabularny, dokumentalny czy własny videoblog. Również w nurcie produkcji streamingowych funkcja kreatywnego menadżera jest nieoceniona i coraz bardziej doceniana. Bycie kreatywnym menadżerem, to umiejętność badania rynku, popytu, umiejętność kreatywnego myślenia i umiejętnego wprowadzania w życie założonych celów.

Studia mogą podjąć absolwenci dziennikarstwa, sztuk teatralnych i filmowych, marketingu, PR, organizacji produkcji, fotografii, osoby tworzące kreatywne komunikaty sieciowe i działające w obszarze komunikacji w wirtualnej przestrzeni za pomocą obrazu filmowego, osoby, które zamierzają uruchomić własną firmę lub ją prowadzą branży filmowej, telewizyjnej lub social media.

Studia będą się kończyć obroną pracy magisterskiej połączonej z pokazem zrealizowanego projektu medialnego w ramach studiów. Program studiów został tak zaprojektowany, aby w toku 3 semestrów studiów studenci przygotowali i utworzyli swój własny projekt medialny, który zweryfikują pod względem oglądalności, efektywności działania itp. na 4 semestrze studiów. Następnie podczas obrony pracy magisterskiej (zakładamy, że jej temat będzie związany z ich projektem medialnym) przedstawią drogę, którą pokonali, aby stworzyć ten projekt i przez 1 semestr studiów go realizować.

Studia obejmują 1200 godzin dydaktycznych w 4 obszarach tematycznych:

  • obszar artystyczno-kreacyjny (techniki pisania scenariusza, film animowany, teledysk, film reklamowy, gatunki telewizyjne i filmowe, dziennikarstwo nowych mediów, montaż filmu, realizacja dźwięku, podstawy sztuki operatorskiej, podstawy reżyserii, współpraca z aktorem, podstawy grafiki projektowej, historia filmu i telewizji, muzyka w filmie),
  • obszar social media (copywriting, technologia mediów społecznościowych, zarządzanie projektem medialnym, kierunki rozwoju nowych mediów, techniki autopromocji w mediach społecznościowych, zarządzanie treścią w mediach społecznościowych, marketing w mediach społecznościowych, analiza mediów społecznościowych, e-Commerce),
  • obszar biznesowy (biznesplan przedsięwzięcia medialnego, podstawy psychologii społecznej, zarządzanie zespołem produkcyjnym, prowadzenie negocjacji biznesowych, budżet projektu multimedialnego, techniki sprzedaży dzieła multimedialnego, pozyskiwanie środków finansowych i sponsoring, techniki twórczego myślenia),
  • obszar prawny (prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej w sieci, zarządzanie bezpieczeństwem informacji)
  • warsztaty filmowe, telewizyjne i nowych mediów (po 30h na semestr) prowadzone w ramach programu studiów,
  • warsztaty prowadzone przez wykładowców zagranicznych (po 60h na semestr) w ramach programu POWER 3.5 edycja 2018.

Starannie opracowany program zajęć pozwala zdobyć wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację własnych samodzielnych projektów filmowych, promocyjnych i reklamowych lub produkcyjnych, a także pozwala studentowi nabyć umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Na studiach przekazywana będzie usystematyzowana teoretyczna i praktyczna wiedza o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych. Studenci poznają technologię i techniki stosowanej w produkcji filmów i multimediów. Studenci nie tylko poznają narzędzia, ale przede wszystkim zdobywają wiedzę jak, i w jakim kontekście wykorzystać zdobytą wiedzę oraz jak mierzyć skuteczność swoich działań.

Perspektywy zawodowe:

W wyniku tego absolwenci będą się sprawnie poruszać w obszarze mediów cyfrowych, tworząc wartościowe treści na potrzeby współczesnej komunikacji oraz posiadają wiedzą, jak efektywnie promować markę, firmę, ale również swoją własną osobę w obszarze mediów cyfrowych.

Absolwent studiów „Creative management in new media” może pracować w agencjach digitalowych i PR przy tworzeniu treści multimedialnych, w działach marketingu firm, telewizji, radiu, portalu internetowym lub innym „tradycyjnym” medium wykorzystującym zjawisko konwergencji mediów, prowadzić własną działalność w wirtualnej przestrzeni w branżach kreatywnych (blogger, YouTuber itp.).

Egzaminy wstępne:

Egzamin będzie odbywał się w języku angielskim. 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunków w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, nauk humanistycznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych.

Aby aplikować na studia, należy wejdź na stronę: https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=1284

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie portfolio zawierającego informacje o:

  • ukończenia pierwszego lub drugiego stopnia studiów na kierunku w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych;
  • działalności związanej z wykonywaniem zadań kreatywnych w przemyśle audiowizualnym.

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożonego portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim weryfikującej wiedzę o współczesnym przemyśle kreatywnym, instytucjach kultury, ekonomice sektora audiowizualnego oraz weryfikującej predyspozycje do pracy w przemyśle audiowizualnym.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, jako kolejne kryterium stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie z egzaminu dyplomowego.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Limit przyjęć kandydatów to 20 osób.

Plan rekrutacji i wymagania dotyczące portfolio kandydata

01.08.2021

Rozpoczęcie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

16.09.2021

Zakończenie rejestracji i składania kompletu dokumentów (wraz załączonym dokumentem uzyskania stopnia licencjata lub magistra).
Ostateczny termin przesłania port folio Kandydata.
Portfolio Kandydata powinno potwierdzać doświadczenie w przemysłach kreatywnych, instytucjach kultury, sektorze audiowizualnym. Portfolio należy przesłać w formie linku do mediów społecznościowych (YT, Instagram, vimeo, etc.) lub jako plik PDF (max. 30 stron) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23.09.2021 - 24.09.2021

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, prowadzona na Skype lub MS Teams, weryfikująca wiedzę Kandydata z zakresu współczesnego przemysłu kreatywnego, instytucji kultury i sektora audiowizualnego i weryfikująca predyspozycje Kandydata do pracy w przemyśle audiowizualnym (dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przesłany do wiadomości Kandydatów z pięciodniowym wyprzedzeniem).

27.09.2021 - 29.09.2021

Termin składania kompletu dokumentów.

Rekrutacja

Rekrutacja dla obcoktajowców:
International Admission Office, phone/fax: +48 32 359 20 71, 32 359 22 73, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla kandydatów z Polski:
University of Silesia in Katowice, Krzysztof Kieslowski Film School
3 Pawła Str., 40-007 Katowice, Poland
phone/fax: +48 32 359 24 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty za studia:

Studia dla studentów z Polski i z krajów Unii Europejskiej są bezpłatne. Opłata dla studentów spoza krajów Unii Europejskiej - 1500 Euro za semestr.


pdfZarządznie kreatywne w nowych mediach - program


pdfZarządznie kreatywne w nowych mediach - ulotka


creative manage program