Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Opis kierunku:

Studia są propozycją dla osób, które posiadają stopień licencjata (Bachelor) lub magistra (Master of Science) i chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze komunikacji w mediach społecznościowych, a także poszerzyć, uporządkować i ugruntować wiedzę o nowych narzędziach i technikach wykorzystania mediów społecznościowych. Studia w kompleksowy sposób przygotują do pracy w epoce konwergencji mediów oraz sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych.

Studia prowadzone są w języku angielskim.

Pierwszy i drugi rok studiów prowadzony jest online (student nie przyjeżdża do Szkoły Filmowej, wszystkie zajęcia oraz egzaminy odbywają się w formie zdalnej).

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie cyfrowej sztuki filmowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów skutecznej komunikacji w wirtualnej przestrzeni. Creative management to odpowiedź na aktualny trend w sztuce pracy producenta. W dobie prywatnych przedsiębiorstw, ten kto produkuje nawet najmniejszy utwór audiowizualny musi iść z duchem czasu i sam wykonać wiele kreatywnych prac, jak i posiadać szeroką wiedzę po to, aby wytworzyć kompletne dzieło. Niezależnie od tego czy jest to film fabularny, dokumentalny czy własny videoblog. Również w nurcie produkcji streamingowych funkcja kreatywnego menadżera jest nieoceniona i coraz bardziej doceniana. Bycie kreatywnym menadżerem, to umiejętność badania rynku, popytu, umiejętność kreatywnego myślenia i umiejętnego wprowadzania w życie założonych celów.

Studia mogą podjąć absolwenci dziennikarstwa, sztuk teatralnych i filmowych, marketingu, PR, organizacji produkcji, fotografii, osoby tworzące kreatywne komunikaty sieciowe i działające w obszarze komunikacji w wirtualnej przestrzeni za pomocą obrazu filmowego, osoby, które zamierzają uruchomić własną firmę lub ją prowadzą branży filmowej, telewizyjnej lub social media.

Studia obejmują 1200 godzin dydaktycznych w 4 obszarach tematycznych:

  • obszar artystyczno-kreacyjny (techniki pisania scenariusza, film animowany, teledysk, film reklamowy, gatunki telewizyjne i filmowe, dziennikarstwo nowych mediów, montaż filmu, realizacja dźwięku, podstawy sztuki operatorskiej, podstawy reżyserii, współpraca z aktorem, podstawy grafiki projektowej, historia filmu i telewizji, muzyka w filmie),
  • obszar social media (copywriting, technologia mediów społecznościowych, zarządzanie projektem medialnym, kierunki rozwoju nowych mediów, techniki autopromocji w mediach społecznościowych, zarządzanie treścią w mediach społecznościowych, marketing w mediach społecznościowych, analiza mediów społecznościowych, e-Commerce),
  • obszar biznesowy (biznesplan przedsięwzięcia medialnego, podstawy psychologii społecznej, zarządzanie zespołem produkcyjnym, prowadzenie negocjacji biznesowych, budżet projektu multimedialnego, techniki sprzedaży dzieła multimedialnego, pozyskiwanie środków finansowych i sponsoring, techniki twórczego myślenia),
  • obszar prawny (prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej w sieci, zarządzanie bezpieczeństwem informacji)
  • warsztaty filmowe, telewizyjne i nowych mediów (po 30h na semestr) prowadzone w ramach programu studiów,
  • warsztaty prowadzone przez wykładowców zagranicznych (po 60h na semestr) w ramach programu POWER 3.5 edycja 2018.

Starannie opracowany program zajęć pozwala zdobyć wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację własnych samodzielnych projektów filmowych, promocyjnych i reklamowych lub produkcyjnych, a także pozwala studentowi nabyć umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Na studiach przekazywana będzie usystematyzowana teoretyczna i praktyczna wiedza o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych. Studenci poznają technologię i techniki stosowanej w produkcji filmów i multimediów. Studenci nie tylko poznają narzędzia, ale przede wszystkim zdobywają wiedzę jak, i w jakim kontekście wykorzystać zdobytą wiedzę oraz jak mierzyć skuteczność swoich działań.

Perspektywy zawodowe:

W wyniku tego absolwenci będą się sprawnie poruszać w obszarze mediów cyfrowych, tworząc wartościowe treści na potrzeby współczesnej komunikacji oraz posiadają wiedzą, jak efektywnie promować markę, firmę, ale również swoją własną osobę w obszarze mediów cyfrowych.

Absolwent studiów „Creative management in new media” może pracować w agencjach digitalowych i PR przy tworzeniu treści multimedialnych, w działach marketingu firm, telewizji, radiu, portalu internetowym lub innym „tradycyjnym” medium wykorzystującym zjawisko konwergencji mediów, prowadzić własną działalność w wirtualnej przestrzeni w branżach kreatywnych (blogger, YouTuber itp.).

Egzaminy wstępne:

Egzamin będzie odbywał się w języku angielskim. 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunków w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, nauk humanistycznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych.

Aby aplikować na studia, należy wejdź na stronę: irk2.us.edu.pl/pl/

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie portfolio zawierającego informacje o:

  • ukończenia pierwszego lub drugiego stopnia studiów na kierunku w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych;
  • działalności związanej z wykonywaniem zadań kreatywnych w przemyśle audiowizualnym.

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożonego portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim weryfikującej wiedzę o współczesnym przemyśle kreatywnym, instytucjach kultury, ekonomice sektora audiowizualnego oraz weryfikującej predyspozycje do pracy w przemyśle audiowizualnym.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, jako kolejne kryterium stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie z egzaminu dyplomowego.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Limit przyjęć kandydatów to 20 osób.

Rekrutacja

Rekrutacja dla obcoktajowców:
International Admission Office, phone/fax: +48 32 359 20 71, 32 359 22 73, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla kandydatów z Polski:
University of Silesia in Katowice, Krzysztof Kieslowski Film School
3 Pawła Str., 40-007 Katowice, Poland
phone/fax: +48 32 359 24 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty za studia:

Studia dla studentów z Polski i z krajów Unii Europejskiej są bezpłatne. Opłata dla studentów spoza krajów Unii Europejskiej – 5850zł lub 6000zł (w przypadku rozłożenia na raty).


pdfZarządznie kreatywne w nowych mediach - program


creative manage program