Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Główne kierunki badawcze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego:

  • Reżyseria telewizyjno – filmowa, sztuka operatorska. Problematyka metod analizy dzieła audiowizualnego, narracji filmowej, kompozycji obrazu filmowego, wpływu nowych technologii na język i poetykę filmu oraz zagadnienia warsztatu operatorskiego i reżyserskiego determinującego jego ostateczny kształt.
  • Fotografia artystyczna. Specjalność obejmuje badania nad historią oraz artystycznymi i technologicznymi aspektami współczesnej fotografii. Tematyka obejmuje również problemy eksponowania materiałów światłoczułych, wykorzystania technik specjalnych w kształtowaniu wizji plastycznych w fotografii, a także nowe środki przekazu artystycznego w fotografii cyfrowej.
  • Medioznawstwo, prawo audiowizualne. Specjalność obejmuje w szczególności zagadnienia polityczno-ekonomiczne oraz prawne w funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Dotyczy również komunikacji społecznej (w tym marketingu politycznego i PR) oraz badań opinii publicznej wobec zmian politycznych).
  • Kinematografia i produkcja filmowa. Specjalność obejmuje badania nad artystycznymi i organizacyjno-finansowymi aspektami polskiego i europejskiego przemysłu filmowego w ujęciu historycznym i współcześnie. Obejmuje również badania nad wpływem uwarunkowań polityczno-ekonomicznych na artystyczny kształt kina oraz jego narodową i europejską tożsamość.