Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2021 do 20 lutego 2022 roku
zajęcia dydaktyczne 02.10.2021 - 22.12.2021
wakacje zimowe 23.12.2021 - 09.01.2022
zajęcia dydaktyczne c.d. 10.01.2022 - 30.01.2022
egzaminacyjna sesja zimowa 31.01.2022 - 13.02.2022
przerwa międzysemestralna 14.02.2022 - 20.02.2022
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 21.02.2022 - 15.03.2022
 
SEMESTR LETNI Od 21 lutego 2022 do 30 września 2022 roku
zajęcia dydaktyczne 21.02.2022 - 13.04.2022
wakacje wiosenne 14.04.2022 - 19.04.2022
zajęcia dydaktyczne c.d. 20.04.2022 - 12.06.2022
egzaminacyjna sesja letnia 13.06.2022 - 30.06.2022
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2022 - 25.09.2022
wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe)
01.07.2022 - 30.09.2022
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są 12 listopada 2022 r. i 2 maja 2022 r.

pdfZarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022.