SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2019 do 23 lutego 2020 roku
zajęcia dydaktyczne 02.10.2019 - 22.12.2019
wakacje zimowe 23.12.2019 - 06.01.2020
zajęcia dydaktyczne c.d. 07.01.2020 - 26.01.2020
egzaminacyjna sesja zimowa 27.01.2020 - 16.02.2020
przerwa międzysemestralna 17.02.2020 - 23.02.2020
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 24.02.2020 - 15.03.2020
 
SEMESTR LETNI Od 24 lutego 2020 do 30 września 2020 roku
zajęcia dydaktyczne 24.02.2020 - 08.04.2020
wakacje wiosenne 09.04.2020 - 14.04.2020
zajęcia dydaktyczne c.d. 15.04.2020 - 07.06.2020
egzaminacyjna sesja letnia 08.06.2020 - 30.06.2020
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2020 - 25.09.2020
wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe)
01.07.2020 - 30.09.2020
Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest 2 maja 2020 roku.

pdfZarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.