Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej Pana mgra Krzysztofa Kiczka


pdfRecenzja nr 1 rozprawy doktorskiej pana mgra Krzysztofa Kiczka


pdfRecenzja nr 2 rozprawy doktorskiej pana mgra Krzysztofa Kiczka


pdfRecenzja nr 3 rozprawy doktorskiej pana mgra Krzysztofa Kiczka


pdfStreszczenie w języku polskim rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kiczka


pdfStreszczenie w języku angielskim rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kiczka


pdfRecenzja nr 1 rozprawy doktorskiej pana mgr Bartosza Konopki


pdfRecenzja nr 2 rozprawy doktorskiej pana mgr Bartosza Konopki


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej Pana mgr Bartosza Konopki


pdfStreszczenie w j. angielskim rozprawy doktorskiej pt. Krew Boga. Między dramatem historycznym a fantasy. Analiza przypadku.


pdfStreszczenie w j. polskim rozprawy doktorskiej pt. Krew Boga. Między dramatem historycznym a fantasy. Analiza przypadku.


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej Pana mgr Andrzeja Cichockiego


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej Pana dr inż. Jakuba Gadka


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej Pana mgr Jarosława Marszewskiego


pdfRecenzja nr 1 rozprawy doktorskiej pana mgr Andrzeja Cichockiego


pdfRecenzja nr 2 rozprawy doktorskiej pana mgr Andrzeja Cichockiego


pdfRecenzja nr 3 rozprawy doktorskiej pana mgr Andrzeja Cichockiego


pdfRecenzja nr 1 rozprawy doktorskiej pana mgr Jarosława Marszewskiego


pdfRecenzja nr 2 rozprawy doktorskiej pana mgr Jarosława Marszewskiego


pdfRecenzja nr 3 rozprawy doktorskiej pana mgr Jarosława Marszewskiego


pdfRecenzja nr 2 rozprawy doktorskiej pana dr inż. Jakuba Gadka


pdfRecenzja nr 1 rozprawy doktorskiej pana dr inż. Jakuba Gadka


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej Pana mgr Grzegorza Gajewskiego


pdfStreszczenie w j. polskim rozprawy doktorskiej pt. Fikcja w służbie faktu pana mgr Grzegorza Gajewskiego


pdfStreszczenie w j. angielskim rozprawy doktorskiej pt. Fikcja w służbie faktu pana mgr Grzegorza Gajewskiego


pdfRecenzja nr 1 rozprawy doktorskiej pana mgr Grzegorza Gajewskiego


pdfRecenzja nr 2 rozprawy doktorskiej pana mgr Grzegorza Gajewskiego


pdfRecenzja nr 3 rozprawy doktorskiej pana mgr Grzegorza Gajewskiego


pdfStreszczenie pracy doktorskiej pt. Specyfika pracy z dziećmi na planie filmu dokumentalnego na podstawie realizacji serii dokumentalnej "Przedszkolandia" pani mgr Barbary Pawłowskiej


pdfRecenzja nr 1 rozprawy doktorskiej pani mgr Barbary Pawłowskiej


pdfRecenzja nr 2 rozprawy doktorskiej pani mgr Barbary Pawłowskiej


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej Pana mgr Jana P. Matuszyńskiego


pdfRecenzja dorobku twórczego i artystycznego oraz rozprawy doktorskiej mgr Jana P. Matuszyńskiego


pdfRecenzja dorobku artystycznego oraz rozprawy doktorskiej mgr Jana P. Matuszyńskiego


pdfStreszczenie rozprawy doktorskiej mgr Jana P. Matuszyńskiego


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej Pana mgr Tomasza Gudzowatego


pdfRecenzja nr 1 rozprawy doktorskiej i dorobku artystycznego mgr Tomasza Borys Gudzowatego


pdfRecenzja nr 2 rozprawy doktorskiej i dorobku artystycznego mgr Tomasza Borys Gudzowatego


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej


pdfRecenzja nr 1 pracy doktorskiej mgr Mikołaja Jaroszewicza


pdfRecenzja nr 2 pracy doktorskiej mgr Mikołaja Jaroszewicza


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej


pdfRecenzja nr 1 pracy doktorskiej mgr Łukasza Baki


pdfRecenzja nr 2 pracy doktorskiej mgr Łukasza Baki


pdfKomunikat o terminie publicznej obrony pracy doktorskiej


pdfRecenzja nr 1 pracy doktorskiej mgr Dariusza Pawelca


pdfRecenzja nr 2 pracy doktorskiej mgr Dariusza Pawelca