Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

pdfZarządzenie nr 6/2024 Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 07.03.2024r.


pdfZarządzenie nr 5/2024 Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 01.02.2024r.


pdfZarządzenie nr 3/2023 Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26.06.2023


pdfAneks do zarządzenia nr 1/2023 Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


pdfAneks do zarządzenia nr 1/2022 Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


pdfZarządzenie nr 1/2022 Dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24.01.2022


pdfZarządzenie nr 2/2021 w sprawie napisów początkowych i końcowych w etiudach filmowych


pdfCzołówka


pdfTyłówka


pdfZarządzenie nr 1/2021 w sprawie produkcji prac praktycznych studentów


pdfZarządzenie nr 12/2020 w sprawie postprodukcji etiud studenckich


pdfOcena ryzyka produkcji filmowych dla wewnętrznych lokacji


pdfOcena ryzyka produkcji filmowych dla zewnętrznych lokacji


pdfZarządzenie nr 8/2020 w sprawie rozpoczęcia i realizacji produkcji etiud


pdfRegulamin zasad bezpieczeństwa na planie filmowym dla wewnętrznych lokacji


pdfRegulamin zasad bezpieczeństwa na planie filmowym dla zewnętrznych lokacji


pdfZarządzenie nr 2/2020 z dn. 14.02.2020


pdfZarządzenie nr 4 z dnia 30.04.2019


pdfZarządzenie dziekana 13/2018 z dnia 15.11.2018


pdfZarządzenie nr 5 z dnia 05.03.2018


pdfZarządzenie nr 1 z dnia 17.03.2017


pdfZarządzenie nr 1 z dnia 07.01.2016


pdfZarządzenie nr 2 z dnia 03.11.2015


pdfZarządzenie nr 3 z dnia 03.11.2015