SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2017 do 18 lutego 2018 roku
zajęcia dydaktyczne 01.10.2017 - 22.12.2018
wakacje zimowe 23.12.2017 - 07.01.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 08.01.2018 - 28.01.2018
egzaminacyjna sesja zimowa 29.01.2018 - 11.02.2018
przerwa międzysemestralna 12.02.2018 - 18.02.2018
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 19.02.2018 - 15.03.2018
 
SEMESTR LETNI Od 19 lutego 2018 do 30 września 2018 roku
zajęcia dydaktyczne 19.02.2018 - 28.03.2018
wakacje wiosenne 29.03.2018 - 03.04.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 04.04.2018 - 10.06.2018
egzaminacyjna sesja letnia 11.06.2018 - 30.06.2018
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2018 - 25.09.2018
wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe)
01.07.2018 - 30.09.2018
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są 2 maja i 1 czerwca 2018 roku.

pdfZarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.