SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2016 do 17 lutego 2017 roku
zajęcia dydaktyczne 01.10.2016 - 22.12.2017
wakacje zimowe 23.12.2016 - 06.01.2017
zajęcia dydaktyczne c.d. 07.01.2017 - 27.01.2017
egzaminacyjna sesja zimowa 28.01.2017 - 10.02.2017
przerwa międzysemestralna 11.02.2017 - 17.02.2017
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 18.02.2017 - 15.03.2017
 
SEMESTR LETNI Od 18 lutego 2017 do 30 września 2017 roku
zajęcia dydaktyczne 18.02.2017 - 12.04.2017
wakacje wiosenne 13.04.2017 - 18.04.2017
zajęcia dydaktyczne c.d. 19.04.2017 - 09.06.2017
egzaminacyjna sesja letnia 10.06.2017 - 30.06.2017
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2017 - 25.09.2017
wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe)
1.07.2017 - 30.09.2017
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są 31 października 2016 roku i 2 maja 2017 roku.

pdfZarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017.