SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2018 do 17 lutego 2019 roku
zajęcia dydaktyczne 01.10.2018 - 02.12.2018
przerwa w zajęciach z uwagi na organizację w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ 2018 03.12.2018 - 14.12.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 15.12.2018 - 21.12.2018
wakacje zimowe 22.12.2018 - 01.01.2019
zajęcia dydaktyczne c.d. 02.01.2019 - 03.02.2019
egzaminacyjna sesja zimowa 04.02.2019 - 17.02.2019
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 18.02.2019 - 15.03.2019
 
SEMESTR LETNI Od 18 lutego 2019 do 30 września 2019 roku
zajęcia dydaktyczne 18.02.2019 - 17.04.2019
wakacje wiosenne 18.04.2019 - 23.04.2019
zajęcia dydaktyczne c.d. 24.04.2019 - 09.06.2019
egzaminacyjna sesja letnia 10.06.2019 - 30.06.2019
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2019 - 25.09.2019
wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe)
01.07.2019 - 30.09.2019
Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest 2 maja 2019 roku.

pdfZarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.