Informacja - Osiągnięcia naukowe ustalone przez Dziekana do Stypendium Rektora na rok akademicki 2018/2019 jest dostępna: Osiągnięcia naukowe 

 

 

Uwaga!

Poniżej przykład jak ma wyglądać 1 i 2 strona pracy. 1 strona ma być pisana caps lockiem 

 Przykład 1 i 2 strony pracy dyplomowej i magisterskiej

 

 

Terminy płatności za studia na semestr letni  2017/2018

  • Opłata wnoszona w całości (z ulgą 150zł, tj. 2010 zł) - do 5 marca  2018 (data zaksięgowania)
  • Opłata w trzech ratach (zgodnie z umową)
           15 marca  2018          - 712,80
           15 kwietnia 2018       - 712,80
           15 maja 2018              - 734,40

(opłatę uważa się za dokonaną w chwili wpływu należności na rachunek Uniwersytetu)

 

 

 

Osiągnięcia naukowe ustalone przez Dziekana do Stypendium Rektora na rok akademicki 2017/2018

 

W odniesieniu do § 19, p.2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, Dziekan Wydziału Radia i Telewizji kwalifikuje realizację lub produkcję autorskiego programu telewizyjnego/radiowego jako „inne osiągnięcia naukowe specyficzne dla wydziału/kierunku”.

Proponowana ilość punktów za ww. kryterium oceny : 2 pkt.