Uwaga!

Poniżej przykład jak ma wyglądać 1 i 2 strona pracy. 1 strona ma być pisana caps lockiem 

 Przykład 1 i 2 strony pracy dyplomowej i magisterskiej

 
 
 
Egzaminy studia niestacjonarne
dr hab Ewa Gębicka
I rok - 16.06.2018 -godz 11.00
II rok - 17.06.2018-godz 12.00
 
mgr M. Lentowicz bedzie16.06.2018 godz 10.30 -13.00
 
dr M. Różycka będzie 23.06.2018 godz 12.00 -13.30 - Na nowym wydziale Katowice ul. Pawła
 
 
 
W nawiązaniu do rozmowy z Panią Dziekan Prof. UŚ dr hab. Krystyną Doktorowicz w sprawie udziału przy produkcjach etiud studentów Reżyserii i Realizacji Obrazu, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Ewą Krzemińską w budynku Wydziału Radia i Telewizji przy ul. Św. Pawła 3
 
 
 

 

X edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Studenci i doktoranci mogą zgłaszać swoje kandydatury do otrzymania Wyróżnienia do 4 kwietnia 2018 roku (środa).

Jak co roku rusza Konkurs Wyróżnień JM Rektora UŚ, w którym mogą startować wszyscy studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego, jak również uczestnicy kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 Zgłoszenie do konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ może złożyć:

 1. student, z tym, że studia I i II stopnia traktuje się łącznie
 2. doktorant (również, jeśli otrzymał już wyróżnienie będąc studentem)
 3. uczestnik innych form edukacji akademickiej (Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku) - według odrębnej procedury, o której informowani są uczestnicy tych form


Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jako student, a następnie jako doktorant wykazując osiągnięcia z tych konkretnych etapów kształcenia. Jako student – wykazujemy działania i osiągnięcia od momentu uzyskania statusu studenta UŚ, a jako doktorant – od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich na UŚ. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów:

 • działających społecznie na rzecz innych – drugiego człowieka, społeczności lokalnej, przyrody, na rzecz promocji aktywności społecznej, zawodowej, sportowej – np. prowadzących akcje społeczne, edukacyjne, zbiórki charytatywne, pracujących jako wolontariusze itp.;
 • angażujących się na rzecz studentów – np. poprzez wspieranie rozwoju studentów organizując dla nich szkolenia, spotkania lub poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń na Wydziale lub poza Wydziałem, dzięki którym tworzy się życie studenckie;
 • realizujących projekty kulturalne, organizujących np. spotkania z twórcami, wystawy albo akcje popularyzujące czy ułatwiające udział w kulturze;
 • popularyzujących naukę, np. organizujących konferencje, dzięki czemu inni mogą dzielić się swoimi badaniami i koncepcjami, prowadzących wykłady, warsztaty lub inne spotkania popularyzujące naukę, biorących udział w wydarzeniach popularyzujących naukę na terenie szkół lub wyróżniających się aktywnością podczas festiwali nauki;
 • mających osiągnięcia naukowe przede wszystkim w postaci recenzowanych publikacji oraz własnych projektów naukowych;
 • mających osiągnięcia artystyczne (film, teatr, powieść, poezja, plastyka, grafika, malarstwo, muzyka i in.);
 • wyróżniających się osiągnięciami sportowymi na poziomie mistrzostw akademickich lub zajmujących wysokie lokaty w konkursach/zawodach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy uzupełnić udostępniony przez Centrum Obsługi Studentów formularz (wkrótce pojawi się link), a następnie wydrukowany formularz złożyć na Wydziale/Kolegium ISM w terminie do 28 marca (środa).

W pierwszej kolejności wnioski oceniane są na Wydziale/Kolegium ISM, a następnie są przekazywane do COS, gdzie opiniuje je Kapituła Konkursowa powołana przez Magnificencję Rektora UŚ.

Każda osoba lub instytucja może drogą elektroniczną zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Studentów i doktorantów zainteresowanych otrzymaniem Wyróżnienia JM Rektora UŚ prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza na stronie https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/849369, a następnie złożenie jego drukowanej wersji na wydziale.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Tegoroczna edycja Wyróżnień JM Rektora UŚ wpisuje się w obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT STYPENDIUM

16 marca wypłata   wyłącznie dodatków mieszkaniowych za Luty  

Stypendia socjalne , specjalne oraz rektora dla najlepszych studentów za marzec zostaną wypłacone w kwietniu wraz z nadpłatą

W kwietniu należy odebrać nowe decyzje stypendialne – stypendia przyznane na semestr letni.

 

 

Egzamin poprawkowy  mgr J. Rudzińskiego odbędzie się 17 marca 2018 o godz 10.00 jest to ostateczny termin
Egzamin poprawkowy  mgr A. Huth odbędzie się 11.marca 2018 o godz 9.00
 
dr hab. D. Drzazga  -I i II rok 10.03.2018  godz 9.30
mgr J. Malicka - 10.03.2018r godz 11.30
 
 
Zmiana godziny rozpoczęcia zajęć w niedzielę z dr M. Jankowską  godz  09.00- 13.00
 

 

 
 

Terminy płatności za studia na semestr letni  2017/2018

 • Opłata wnoszona w całości (z ulgą 150zł, tj. 2010 zł) - do 5 marca  2018 (data zaksięgowania)
 • Opłata w trzech ratach (zgodnie z umową)
         15 marca  2018          - 712,80
         15 kwietnia 2018       - 712,80
         15 maja 2018              - 734,40

(opłatę uważa się za dokonaną w chwili wpływu należności na rachunek Uniwersytetu)

 

 

 

Osiągnięcia naukowe ustalone przez Dziekana do Stypendium Rektora na rok akademicki 2017/2018

 

W odniesieniu do § 19, p.2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, Dziekan Wydziału Radia i Telewizji kwalifikuje realizację lub produkcję autorskiego programu telewizyjnego/radiowego jako „inne osiągnięcia naukowe specyficzne dla wydziału/kierunku”.

Proponowana ilość punktów za ww. kryterium oceny : 2 pkt.