Zajęcia z mgr D. Mandlą w sobotę, 25.11 są odwołane z powodu choroby wykładowcy.

 

 

Osiągnięcia naukowe ustalone przez Dziekana do Stypendium Rektora na rok akademicki 2017/2018

 

W odniesieniu do § 19, p.2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, Dziekan Wydziału Radia i Telewizji kwalifikuje realizację lub produkcję autorskiego programu telewizyjnego/radiowego jako „inne osiągnięcia naukowe specyficzne dla wydziału/kierunku”.

Proponowana ilość punktów za ww. kryterium oceny : 2 pkt.

Terminy płatności za studia na semestr zimowy 2017/2018

  • Opłata wnoszona w całości (z ulgą 150zł, tj. 2010 zł) - do 5 października 2017 (data zaksięgowania)
  • Opłata w trzech ratach (zgodnie z umową)
           15 października 2017  - 712,80
           15 listopada  2017  - 712,80
           15 grudnia 2017              - 734,40

(opłatę uważa się za dokonaną w chwili wpływu należności na rachunek Uniwersytetu)

 

WZORY UZUPEŁNIANIA INDEKSÓW 2016/2017 semestr zimowy

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopień


pdfI rok OP I st.


pdfII rok OP I st. 


pdfIII rok OP I st. 


Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopień


pdfI rok OP II st. 


pdfII rok OP II st.