Oferta pracy w Dziekanacie Szkoły Filmowej

20.01.2020

Poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  1. Obsługa kandydatów na studia w procesie rekrutacji;
  2. Obsługa studentów w toku studiów;
  3. Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego;
  4. Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów w zakresie spraw kształcenia i studenckich;
  5. Wprowadzanie oferty dydaktycznej i obsługa systemu USOS, SAP, Karta Kierunku;
  6. Współpraca z jednostkami administracji ogólnouczelnianej w zakresie spraw merytorycznie przez nie prowadzonych.
  7. Pozostałe zadania Dziekanatu wynikające z Regulaminu Organizacyjnego UŚ

Szczegóły: https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/konkursy-na-stanowiska-administracyjne/

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 10 grudnia 2020 roku (godz. 23:59), wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.