Godziny rektorskie w dniach 7-8 stycznia

07.10.2020

Z up. Rektora Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzyna Trynda prof. UŚ. wprowadza w dniach 7-8 stycznia 2021 r. godziny rektorskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dla studentów należących do chrześcijańskich Kościołów wschodnich. W związku z faktem, że święto Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem juliańskim stosowanym w liturgii chrześcijańskiej Kościołów wschodnich przypada w dniach 6-8 stycznia 2021 r., aby umożliwić studentom należącym do tych Wspólnot przeżycie Świąt z najbliższymi, wprowadza się w dniach 7-8 stycznia 2021 r. – godziny rektorskie usprawiedliwiając jednocześnie nieobecność na zajęciach dydaktycznych ww. grupy studentów.