Aleksander Żakowicz

prof. UŚ dr hab. Aleksander Żakowicz

Artysta fotografik, nauczyciel akademicki. Studiował fototechnikę na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej (1965-1970). Działał w amatorskim ruchu filmowym, pracował w Zakładzie Produkcji Filmów Telewizyjnych w Warszawie (1971-1972). Następnie był asystentem, adiunktem, profesorem mianowanym na Akademii im. Jana Długosza w Instytucie Plastyki w Częstochowie (1973-2008). Od 1997 pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Członek ZPAF, Stowarzyszenia Historyków Fotografii, Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W latach 1998-2016 wiceprezes Naukowego Stowarzyszenia Fotografii. Członek komitetów redakcyjnych prac naukowych Akademii im. Jana Długosza seria Fotografia (redaktor naukowy w latach 1981-2008) i czasopisma Stowarzyszenia Historyków Fotografii „Dagerotyp”.

Autor lub współautor książek i rozdziałów monografii związanych z historią fotografii galicyjskiej i lwowskiej, m.in.:

 • „Bibliografia fotografii polskiej za lata 1956-1981. Redakcja w systemie optycznego zapisu na płycie CD-ROM”
 • „Henryk Mikolasch (1872-1931) fotograf i dydaktyk”
 • „Profesor Witold Romer (1900-1967).Działalność naukowa i artystyczna”
 • „Fotografia po zmierzchu awangardy”
 • „Słownik technik i tendencji stylistycznych stosowanych w polskiej fotografii artystycznej przed 1939 r.”
 • „Fotografia Lwowska 1839-1939”
 • „Fotografia Tatrzańska do roku 1918. Awit Szubert, Stanisław Bizański i inni...”
 • „Fotografia Galicyjska do 1918 r. wraz ze Śląskiem Cieszyńskim”

W latach 1996-1998 członek Rady Ekspertów ds. Fotografii przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie, członek-założyciel Stowarzyszenia Historyków Fotografii w Warszawie, członek-założyciel Naukowego Towarzystwa Fotograficznego w Poznaniu, prezes i członek założyciel Fotoklubu Częstochowskiego, honorowy członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców w Warszawie.

Wystawy indywidualne:

 • „Cytaty, ślady, znaki”, wystawa towarzysząca przewodowi artystycznemu, hall Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź, 25 luty - 14 marca 1997
 • „Cytaty, znaki, metafory”, Ośrodek Promocji Kultury, Częstochowa, 17-31 maja 1997
 • „Kicz, kicz, kicz”, wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Sympozjum „Kicz w literaturze, kulturze i estetyce”, hall Instytutu Fizyki WSP, Częstochowa 14-18 października 1999
 • „Przestrzenie surrealne”, Galeria Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików, Katowice, 7-30 czerwca 2000
 • „Zamki jurajskie w przestrzeni wielowymiarowej” wystawa towarzysząca Międzynarodowej Konferencji „Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej”, Częstochowa – Złoty Potok 10-15 października 2000 (Pałac Raczyńskich)
 • „Życie i kamienie” wystawa fotografii w Galerii Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, Lwów, Rynek 6 („Pałac Włoski”), 20 czerwca - 7 lipca 2001