Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Ewa Gębicka

prof. UŚ dr hab. Ewa Gębicka

W roku 1976 ukończyła studia w  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonometria (dyplom magistra  ekonomii) oraz Podyplomowe Studium Organizacji Produkcji Telewizyjno - Filmowej w PWSFTViT w Lodzi (1978) W 1992 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie  nauk o sztuce nadany przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1978 roku związana pracą naukowo-dydaktyczną z Wydziałem Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego US w Katowicach. Prowadzi także wykłady na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi.

Zajmuje się historią i współczesnością polskiej i europejskiej kinematografii jako instytucji życia społecznego, a zarazem przemysłu kultury. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są między innymi organizacyjne i finansowe aspekty funkcjonowania kina w kontekście postępu technologicznego. Wykłada zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką produkcji filmowej, procesami zarządzania w procesie realizacji filmów oraz marketingiem filmowym. Współautorka licznych prac zbiorowych i autorka artykułów dotyczących zagadnień z zakresu historii i współczesności polskiego kina, w tym między innymi:

  • "Problemy tożsamości polskiego kina w dobie globalizacji i konkurencji na rynku filmowym". [w:] "Tożsamość wieku informacji. Media. Internet. Kino", red. K. Doktorowicz, Katowice 2015
  • Problemy zarządzania procesem produkcji filmu w otoczeniu nowych mediów. Zarządzanie mediami 2013, 2, Nr 1
  • "Nowe media w kampaniach promocyjnych filmów. Szanse i zagrożenia" [w:] "Wokół zagadnień dystrybucji filmowej", red. M. Adamczak, K.Klejsa, Łódź 2015
  • "Państwowe Studia Filmowe w kontekście reformy kinematografii po 1989 roku" [w:] "Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania", red. T. Szczepański, A. Pachnicka, Łódź 2013

Autorka książki pt. "Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej". W latach 1998-2002 ekspert Przewodniczącego Komitetu Kinematografii ds. Analizy i Ocen Projektów Filmów Fabularnych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; współautor programów nauczania na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Promotor kilkuset prac dyplomowych studentów kierunku Organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej.