Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Anna Huth

dr Anna Huth

Absolwentka studium podyplomowego w Niemieckiej Akademii Filmu i Telewizji DFFB w Berlinie poświęconego rynkom dystrybucji filmowej.

Ekspertka Kreatywnej Europy MEDIA w programie European Co-Development.

Prowadziła zajęcia akademickie m.in. na Uniwersytecie Erfurckim oraz w DMJX w Kopenhadze. Od 2023 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii prowadzi przedmiot związany z dystrybucją filmów dokumentalnych.

W 2019 roku otrzymała stopień doktora nauk o polityce i administracji w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 2011 roku jest związana z ze Szkołą Filmową im. K. Kieślowskiego, gdzie pracuje w charakterze adiunkta.

Przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuk Filmowych rozwija projekty mające na celu wsparcie studentów i absolwentów szkół filmowych i artystycznych w wejściu na rynek filmowy. Jej aktualne projekty to Student Film Market (od 2022 r.), film:lab (od 2022 r.) oraz team4set (od 2023 r.).