Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Anna Huth

dr Anna Huth

W 2009 roku uzyskała stopień magistra politologii z wyróżnieniem Rektora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, tam również w 2019 roku otrzymała stopień doktora nauk o polityce. Absolwentka studium podyplomowego w Niemieckiej Akademii Filmu i Telewizji DFFB w Berlinie poświęconego rynkom dystrybucji filmowej. Od 2011 roku jest związana z ze Szkołą Filmową im. K. Kieślowskiego, gdzie pracuje w charakterze adiunkta i nauczyciela akademickiego.

Brała udział w wielu stażach i wizytach studyjnych, m.in. na Uniwersytecie Schillera w Jenie, Niemcy, Fachhochschule Nordhausen, Niemcy, Uniwersytecie w Salamance, Hiszpania, Uniwersytecie Humanistyczno-Technologicznym Lusófona w Lizbonie, Portugalia, Uniwersytecie Compultense w Madrycie, Hiszpania.

Dzięki stypendium KAAD zainicjowała oraz przeprowadziła międzynarodowy projekt badawczy pt. „Junge und neue Medien. Der Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Nutzung neuer Medien durch Jugendliche in Polen und in Deutschland“ we współpracy z Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych, Fachhochschule Erfurt, Niemcy.

W 2015 roku została stypendystką programu trenerskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, w wyniku którego odbyła pobyt szkoleniowy na Uniwersytecie w Lund w Szwecji.

Publikuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.