Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Łukasz Baka

dr Łukasz Baka

Autor zdjęć, stereografer, kolorysta. W 2013 roku ukończył kierunek realizacji obrazu na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie jest wykładowcą. W 2017 roku uzyskał tytuł doktorski za rozprawę o reinterpretacji przestrzeni w filmach stereoskopowych.

Przeprowadził korekcję kolorystyczną debiutu reżyserskiego Natalie Portman „A Tale of Love and Darkness”. Współtworzył takie filmy jak: „Botoks” (2017, reż. Patryk Vega), „Measuring the World” (2012, reż. Detlev Buck), „Bitwa Warszawska 1920” (2011, reż. J. Hoffman) oraz przedsięwzięcia łączące elementy teatru i filmu 3D, m.in. musical „Polita” (2012, reż. J. Józefowicz). Jego film dyplomowy, „Niepewne orbity” (2013), był pierwszą polską etiudą studencką zrealizowaną w natywnej technologii stereoskopowej, umieszczoną w sekcji 3D na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.