Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Ada Grzelewska

mgr Ada Grzelewska

Współtwórczyni Działu Fotografii w Muzeum Śląskim w latach 2014–2020. Kurator kolekcji fotografii artystycznej.
Autorka lub współautorka m.in. następujących wystaw:

  • Stan nieważkości (24.07.-19.09.2021);
  • Jaremianka. „Zostaję w tym teatrze. Podoba mi się tu!” (29.09. 2018–17.02.2019),
  • Beksiński\Lewczyński – dopełnienie konieczne (23.09-28.10.2018);
  • Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku (4.11.2017–1.04.2018),
  • Piotr Szymon. Fotografia (21.01–25.06.2017),
  • Jaremianka: pasja i konsekwencja. Wystawa w dwóch aktach: Związki z Teatrem i Laboratorium awangardy (25 I–24.03.2013).