Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Anna Adamus-Matuszyńska

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska

Doktor nauk humanistycznych, socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych Psychologia Menedżerska.

W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge realizujący projekt „Global Security Fellowship Initiative” koncentrujący się na zmianach społeczno-politycznych zachodzących w latach 90 w Europie Środkowej, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w roku akademickim 2000/2001.

Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001, od 2004 roku współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich.

Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe.

Autorka ponad 140 publikacji naukowych z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania. W lutym 2018 roku ukazała się książka pt.: Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenie, napisana wspólnie z Piotrem Dzikiem, a będąca efektem wieloletniej pracy badawczej autorów dotyczącej analizy treści logo polskich miast i regionów.

W pierwszym etapie zawodowej kariery szczególnie zainteresowana początkami polskiej psychologii, co zaowocowało pracą doktorską poświęconą Julianowi Ochorowiczowi, opublikowaną w 2018 roku pt.: Koncepcja człowieka i społeczeństwa w myśli filozoficznej Juliana Ochorowicza.

W 2019 roku ukaże się praca pt.: Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii będąca rezultatem długoletnich analiz koncepcji teoretycznych dotyczących konfliktów w społeczeństwie.