Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Renata Szymonek

mgr inż. Renata Szymonek

Studiowała technikę podziemnej eksploatacji złóż na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1989 roku uzyskała tytuł inżyniera górnika. Z powodu trudności z podjęciem pracy w swoim zawodzie zatrudniła się jako księgowa w małej prywatnej firmie. W 2004 r. ukończyła na Akademii Ekonomicznej w Katowicach studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a następnie w 2010 roku studia magisterskie. Posiada Certyfikat Księgowy przyznawany przez Ministra Finansów. Od 2014 roku prowadzi biuro rachunkowe.

Związana z Uniwersytetem Śląskim od roku 2007. Podczas zajęć ze studentami dzieli się swoją zawodową wiedzą z zakresu księgowości.

Życie zawodowe poświęciła księgowości małych firm oraz organizacjom pożytku publicznego. Od kilkunastu lat jest księgową Związku Górnośląskiego oraz Młodzieżowej Szkółki Piłki Nożnej „Górnik” Zabrze, gdzie jednocześnie pełni rolę członka zarządu.