Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Katarzyna Forst

dr Katarzyna Forst

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kolejno uzyskała tytuł magistra politologii ze specjalnością dziennikarską, a w 2002r. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 2013r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), a w 2016r. kolejne studia podyplomowe tym razem w zakresie Organizacji i Zarządzania "Menedżer w Oświacie" (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium).

Zawodowo związana od 1996r. z Uniwersytetem Śląskim pracując na wydziałach Nauk Społecznych, Filologicznym oraz Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. W latach 2000-2011 współpracowała z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, a w ramach porozumienia z Uniwersytetem Śląskim została powierzona jej misja utworzenia Wydziału Zamiejscowego WSUS w Katowicach, gdzie pełniła kolejno funkcje najpierw Dyrektora Wydziału Zamiejscowego, a potem Dziekana. Współpracowała również z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

W 2017r. otrzymała nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną. Dodatkowo na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. wydawniczych oraz Przewodniczącej Zespołu Wydziałowego ds. wydawniczych. Ponad to Członek Senackiej Komisji ds. współpracy z zagranicą UŚ, a także Członek Rady Wydawniczej UŚ. Jest również Przewodniczącą Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek w kategorii Student.

Wykładowca Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ oraz Tutor w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Autorka licznych publikacji naukowych i recenzji. Promotor prac dyplomowych licencjackich i magisterskich.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej komunikacji społecznej, mediów masowych i społecznościowych oraz polityki medialnej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem finansowania mediów audiowizualnych.