Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Jiri Siostrzonek

Jiri Siostrzonek

Ukończył w 1992 roku Wydział Sztuk Pięknych w Palacký University w Olomoucu (Czechy), następnie otrzymał stopień doktora i uzyskał habilitację w roku 2017 w Silesian University w Opawie.

Jest nauczycielem w Faculty of Philosophy and Science, Silesian University w Opawie, jest zatrudniony w Institute of Creative Photography w tymże uniwersytecie. Wcześniej wykładał na Wydziale Sztuk Pięknych w Palacký University w Olomoucu i w Tomas Bata University w Żilinie na Wydziale Komunikacji Multimedialnej.

Wizyta w ramach projektu: POWR.03.05.00-00-Z117/17-00