Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Hiu-Man-Chan

Hiu-Man-Chan

Dr Hiu Man Chan jest założycielem i dyrektorem UK-China Film Collab, wyjątkowej i uznanej na arenie międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się tzw. dyplomacją filmową. Specjalizuje się w rozwoju koprodukcji, dystrybucji i pokazach filmów, doskonaleniu komunikacji, rozwoju talentów, a także badaniu i rozwoju w zakresie rozwoju filmu na rynek międzynarodowy.

Jest również wykładowcą branży kreatywnej i kulturalnej na Uniwersytecie De Montfrot w Wielkiej Brytanii, gdzie wykorzystuje swoje ponad 15-letnie doświadczenie branżowe w nauczaniu i badaniach naukowych.

Jako przedsiębiorca społeczny Hiu Man wierzy w siłę filmu jako skutecznego doświadczenia służącego zaprowadzaniu pokoju i mediacji w sytuacjach konfliktowych.