Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Aleksandra Sokólska

Aleksandra Sokólska

Game designerka z backgroundem w świecie filmu.

Absolwentka katowickiej filmówki na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

Od 2016 roku zajmuje się projektowaniem i tworzeniem gier komputerowych. W 2019 otrzymała stypendium fundacji Indie Games Polska, dzięki któremu wzięła udział w konferencji branżowej Game Developers Conference w San Francisco.

Specjalizuje się w narrative designie opowiadającym historię przez połączenie level designu, gameplayu, nieliniowych dialogów i quest designu, jednak projektowaniem i pisaniem fabuł nieliniowych zajmuje się od ponad 15 lat.

Zajmuje się dostępnością w mediach ze szczególnym naciskiem na audiodeskrypcję w produkcjach audiowizualnych i dostępność w grach komputerowych. Obroniła pracę magisterską nt. różnych podejść formalnych i procesu produkcji audiodeskrypcji w produkcjach audiowizualnych.