Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Krystyna Doktorowicz

prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie otrzymała stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Społecznych. Reprezentuje dyscyplinę nauki o polityce, posiada dorobek naukowy w zakresie wiedzy o mediach. W latach 1996-2016 pełniła funkcje prodziekana oraz dziekana Wydziału Radia i Telewizji.

Kieruje Zakładem Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej realizując projekty naukowe z zakresu nowych mediów. Jest członkinią Senatu Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, oraz Komisji budżetu i finansów, której przewodniczy.

W latach 2001-2005 była członkiem Rady Programowej Polskiego Radia SA, w latach 2003-2010 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Artystycznej Teatru Śląskiego. Od roku 2007 przewodniczy Radzie Programowej Silesia Film.

Pełnione funkcje:

  • Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  • Recenzent Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w przewodach habilitacyjnych
  • Członkini Rady Śląskiego Funduszu Filmowego
  • Przewodnicząca Kapituły konkursu na kampanię edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami w Województwie śląskim. Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska. Sierpień 2010
  • Przewodnictwo jury na logo Śląskiej Karty Usług
  • Udział w jury w konkursie filmowym „Stop narkotykom” (2010)
  • Członkini kapituły nagrody dziennikarskiej im. K. Bochenek
  • Członkini kapituły nagród Marszalka woj. śląskiego dla Młodych Twórców
  • Członkini kapituły Debiut Śląski