Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Piotr Ślęzak

prof. UŚ dr hab. Piotr Ślęzak

Prawnik, radca prawny., specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej. Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Pracę doktorską obronił na macierzystym wydziale w 1998 r, a kolokwium habilitacyjne odbył w 2007 r. Stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Monachium. Od 2008 r. jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki I Telekomunikacji.

Wykładał (prawo cywilne i prawo własności intelektualnej) na Uniwersytecie Śląskim,  Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Turystyki w Żywcu, Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Sosnowcu. Autor 55 publikacji (głównie z zakresu prawa autorskiego), w tym książek: 1) Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999, 2) Pola eksploatacji utworów audiowizualnych, Bydgoszcz – Katowice 2006, 3) Zastosowanie konstrukcji pól eksploatacji w dziedzinie umów prawa autorskiego dotyczących utworów audiowizualnych, Katowice 2007, 4) Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych, Katowice 2008, 2015, 5) Ochrona prawa do wizerunku, Katowice 2009, 6) Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, w: Prawo farmaceutyczne. Komentarz, pod red. L. Ogiegły, Warszawa 2010. 2015, 7) Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, Katowice 2011, 8) Wybrane zagadnienia prawa do firmy, Katowice 2011, 9) Nadzór nad wyrobami medycznymi, [w:] R. Blicharz, Ł. Chmielniak, L. Ogiegło, P. Ślęzak, M. Tarnawski, L. Wilk, Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, Warszawa 2012. 10) Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, 11) Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Warszawa 2012, 2015

W kadencji 2008 – 2012 prodziekan ds. studenckich na WRiTV, w kadencji 2012 – 2015 pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia. Laureat nagrody Rektora UŚ (1998, 2008)

od 2016 r. profesor tytularny.