Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl
Jakub Byrczek

dr hab. Jakub Byrczek

W roku 1973 ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, w 1982 uzyskał dyplom artysty fotografika Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1997-2005 pełnił funkcję prezesa Okręgu Śląskiego. W 1999 roku uzyskał stopień doktora sztuk filmowych i fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, tamże w roku 2005 uzyskał habilitację z tej dyscypliny.

Pracował m.in: jako inżynier od 1973 roku w Instytucie Metali Nieżelaznych, w Gliwicach, od 1975 jako kierownik pracowni w Centrum Projektowo-Konstrukcyjnym Maszyn Górniczych w Gliwicach, od roku 1981 w    Krajowej Agencji Wydawniczej w Warszawie jako kierownik redakcji. W roku 1982 rozpoczął pracę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy, jedną kadencję pełnił funkcję prodziekana ds. programowych.

Od 1988 roku programował Galerię Fotografii Zwiazku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Śląskim, od 1993 programuje zdarzenia w Galerii Fotografii PUSTA w Górnośląskim Centrum Kultury z kontynuacją obecnie w Galerii Fotografii PUSTA cd. w Jaworznie, w założonym przez siebie Żywym Skansenie Fotografii i „Szkole widzenia” – programie edukacyjnym w zakresie fotografii.

Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, m.in.:

  • „Przedfakty”, 1983
  • „dwa i pół obrotu w jedną stronę”, 1987
  • „wszystko co jest, ma swoje miejsce i światło”, 1987
  • „Matce światło” 1999
  • „Nietrwałość fotografii”, 2001

Zorganizował w latach 1989-1998 cykl wystaw miedzynarodowych pt.”Kontakty”. Uczestniczył w latach osiemdziesiątych ub.wieku, w tzw. ”nurcie fotografii elementarnej”. W roku 1982 nadano mu srebrną odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, w 1989 uzyskał Nagrodę JM Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, a w 2004r uzyskał Nagrodę Indywidualną II stopnia JM Rektora, za działalność naukową i artystyczną. Nagrodzony w roku 2012 nagrodą Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w szczególności za działalność na rzecz Okregu Śląskiego ZPAF.