Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Uniwersytet Śląski w rankingu „Perspektyw”

03.03.2022

Portal „Perspektywy” opublikował wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych. Uniwersytet Śląski w Katowicach uplasował się na wysokim 8. miejscu wśród uniwersytetów. W klasyfikacji zwrócono uwagę na jakość i innowacyjność nauki na UŚ oraz atrakcyjność prowadzonych kierunków studiów. Różnorodne działania podejmowane na wydziałach przyczyniły się do sukcesu całej wspólnoty akademickiej naszej uczelni.

W rankingu doceniono wysoką jakość publikacji pracowników UŚ, określaną przez kryterium odsetka artykułów, które należą do 10% artykułów najczęściej cytowanych na świecie. Nasza uczelnia zajęła pod tym względem 4. miejsce wśród uniwersytetów, a 5. pośród wszystkich ocenianych szkół wyższych. – Tak wysoki wynik zawdzięczamy dobrze projektowanym, wartościowym badaniom, których wyniki prezentowane są w artykułach o międzynarodowej renomie – mówi prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. nauki i finansów.

03.08.2022 2

Uniwersytet Śląski w kategorii „efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania” zajął 6. miejsce wśród uniwersytetów (oraz drugie wśród uczelni na Śląsku). W klasyfikacji uwzględniono średnią kwotę środków przeznaczonych na badania i rozwój, jakie zostały pozyskane w latach 2020/2021 w stosunku do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. To dowód jakości prowadzonych badań oraz zaufania ze strony podmiotów finansujących. Pracownicy Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego prowadzą działalność artystyczną finansowaną w ramach Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Instytutu Adama Mickiewicza. Pozyskują również środki na badania rynku audiowizualnego oraz organizację wydarzeń artystycznych.

03.08.2022 1

Nasza uczelnia znalazła się także w gronie liderów pod względem potencjału naukowego. Uniwersytet Śląski uplasował się na 5. miejscu w kategoriach „uprawnienia habilitacyjne” oraz „uprawnienia doktorskie”. Świadczy to zarówno o wysokiej jakości kadry, jak i możliwości rozwoju oraz awansu naukowego. Pracują u nas osoby o najwyższych kwalifikacjach (pod tym względem zajmujemy 12. pozycję w Polsce). Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego zatrudnia kadrę o najwyższym dorobku artystycznym i naukowym. Nasza uczelnia jest jedną z czterech w Polsce, które mają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne.

Ranking opublikowano na stronie portalu „Perspektywy”. W zestawieniu uczelni ujęto wszystkie szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych.